Deze website maakt gebruikt van cookies voor het verbeteren van de gebruikerservaring 

Cookies toestaan Meer informatie over de cookiewetgeving 
Databasemarketing

Databasemarketing

De agrarische sector verandert voortdurend. Het aantal bedrijven neemt af. Kleine bedrijven worden groter.
Met databasemarketing kunt u makkelijker met de markt mee te veranderen. U verzamelt en gebruikt informatie van uw klanten en prospects. Het actueel houden van een database is echter een hele klus.

Basisinformatie

AgriDirect verzamelt jaarlijks een grote hoeveelheid gegevens van alle agrarische bedrijven in haar databases, bijvoorbeeld:

 • Regio
 • Bedrijfsactiviteiten
 • Teeltinformatie
 • Bedrijfsgrootte
 • Leeftijd
 • Opvolgingsplannen
 • Uitbreidingsplannen
 • Beëindigingsplannen
 • Mechanisatie

Met deze informatie traceert u specifieke doelgroepen voor uw marktbewerkingsacties. Deze algemene informatie is echter voor iedereen beschikbaar; ook uw concurrent kan er gebruik van maken.

Unieke informatie

AgriDirect kan voor u ook exclusief bepaalde informatie verzamelen. U beschikt dan over unieke informatie, waarmee u uw marktbewerking precies afstemt op de behoefte van individuele agrariërs. Voorbeelden van deze unieke informatie:

 • Wie levert bepaalde producten/diensten
 • Eisen/wensen t.a.v. leverancier
 • Eisen/wensen t.a.v. product/dienst
 • Lidmaatschappen (telersvereniging, studieclub, gewascommissie)
 • Overige, voor uw bedrijf relevante informatie