Adressen van Rundveehouders

AgriDirect heeft actuele bestanden van rundveehouders/melkveehouders in o.a. Nederland, België en Duitsland. Niet alleen NAW+T is beschikbaar ook hebben wij de opt-in-toestemming van veel bedrijven om ze te mogen benaderen via e-mail.
Vraag hier meer informatie aan over adressen van rundveehouders »

--- Onze werkwijze sluit aan op de AVG-wetgeving zodat u veilig kan werken met de data van AgriDirect ---

Een uitgebreid bestand
Om effectief te werken is het goed om extra gegevens te hebben van agrarische bedrijven. De database van AgriDirect is daarom verreikt met veel extra informatie o.a.:

  • Het aantal stuks melkvee, jongvee, vleeskalveren(wit, rood en roze) en zoogkoeien.
  • Het aantal tractoren en de aanwezigen tractormerken.
  • Het aantal hectare totaal, grasland en mais.
  • De leeftijd van de ondernemer.
  • De toekomstplannen bijvoorbeeld of de bedrijven willen uitbreiden of juist willen afbouwen en of er al een opvolger bekend is. De toekomstplannen zeggen vaak veel over de investeringsbereidheid ook wordt er gekeken.

Selecties

Door alle informatie die is vastgelegd kunnen er ook goede selecties gemaakt worden. De kans op succes is klein als een machine die pas rendabel wordt als een bedrijf 100 melkkoeien heeft, wordt aangeboden bij bedrijven met 50 melkkoeien. Veel beter kan er extra focus gelegd worden op bedrijven die bijvoorbeeld daadwerkelijk 100 of meer melkkoeien hebben. Naast selecties op omvang van het aantal koeien kan er ook geselecteerd worden op regio (provincie, gemeente of postcode), toekomstplannen, aantal trekkers, 1e en 2de trekkermerk, biologische teelten en nog veel meer. AgriDirect denkt graag mee over de beste selectiecriteria.

Kwaliteit en actualiteit

De basis voor succes van direct marketing is een goed en actueel adressenbestand. Om adressen en extra informatie actueel te houden worden de adressen jaarlijks telefonisch benaderd in onze sectorale scanners. Om de kwaliteit van ons bestand te meten vergelijken we regelmatig onze adressen met de gegevens van het CBS.

De RundveeScanner

In het voorjaar bellen wij tijdens de RundveeScanner alle rundveebedrijven in Nederland en België om de adressenbestanden te actualiseren. Daarnaast kunnen opdrachtgevers eigen vragen toevoegen ter bevordering van marktonderzoek of leadgeneratie. Hierbij is het ook mogelijk om enkel een vraag te stellen aan alle bedrijven met bijvoorbeeld jongvee, vleeskalveren of in een bepaalde regio.

Diensten van AgriDirect

Adressen kopen

Wij kunnen u de adressen van o.a. rundveehouders in het gewenste bestandsformaat aanleveren bijvoorbeeld voor het vullen van uw CRM-systeem of als basis voor uw acquisitie of onderzoek.

Klik hier om een offerte op te vragen van een gewenste selectie.

Verhuur van adressen voor direct mailing

Wilt u éénmalig een postale mailing versturen, dan is huren een goedkopere optie dan het kopen van adressen. Wij nemen de mailverwerking uit handen of leveren de adressen voor éénmalig gebruik aan uw eigen mailverwerker.

Telemarketing

Als meer dan 20 jaar belt AgriDirect agrarische bedrijven. Onze medewerkers spreken de taal van de boer en kunnen effectief werk.
Klik hier voor meer informatie over telemarketing.

e-mailing

Door dat wij de opt-in-toestemming van veel rundveehouders hebben kunnen wij deze benaderen per e-mail. Ook hierbij kunnen selecties gemaakt worden op basis van bijvoorbeeld omvang en regio. 
Klik hier voor meer informatie over e-mailings.

Matching van bestanden

Heeft u al adressen van Rundveehouders maar zijn de adressen beperkt, oud of onvolledig. Door middel van matching kunnen wij vaststellen welke adressen gestopt zijn, bedrijven toevoegen en informatie van bedrijven toevoegen zoals het aantal stuks rundvee. Wilt u weten of dit interessant voor u is, benader ons dan voor een kosteloze en vrijblijvende matchingsanalyse.

Marktonderzoek

Wilt u een marktonderzoek uitvoeren onder melkveehouders? Wij kunnen u adressen leveren binnen een gewenste selectie of steekproef. Daarnaast kan AgriDirect ook de uitvoering van uw telefonisch marktonderzoek uit handen nemen.
Klik hier voor meer informatie over marktonderzoek.


Meer weten?

Neem contact op met Luke Hekers of Ruud Luijten

Onze opdrachtgevers