De optimale combinatie van online en offline communicatie

Is Social Media het toverwoord in de communicatie met uw agrarische doelgroep? Kunt u via Social Media uw gehele doelgroep bereiken? En hoe effectief is dat daadwerkelijk?

AgriDirect onderzocht in 2014 het Social Media gebruik van agrariërs in Vlaanderen, Nederland en Duitsland. Deze online studie toonde onder meer aan dat:

  • Ca. 58% van de Nederlandse land- en tuinbouwers een smartphone en/of tablet heeft.
  • Ca. 70% van de Nederlandse land- en tuinbouwers gebruik maakt van Social Media. 
  • Daarvan 61% actief is op Facebook en 39% gebruik maakt van YouTube.

Er zijn diverse Social Media platforms met mogelijkheden om uw boodschap te verspreiden. Daarmee bereikt u echter slechts een deel van uw agrarische doelgroep.

Om zo effectief mogelijk met uw doelgroep te kunnen communiceren, adviseert AgriDirect u een combinatie van diverse mediakanalen. Als u een gepersonaliseerde brief verstuurd op basis van de Nederlandse Agrarische Database van AgriDirect, bereikt u gemiddeld ca. 90% van uw doelgroep. Als uw mailing correct is gepersonaliseerd, het aanbod uw doelgroep aanspreekt en de boodschap professioneel wordt opgesteld, zal ca. 80% van de aangeschreven agrariërs de mailing daadwerkelijk waarnemen.

Variërend per doelgroep, zijn er van circa 25% tot 75% van de agrarische bedrijven in de agrarische databases van AgriDirect Opt-In e-mailadressen beschikbaar. Na verzending van uw postale mailing, kan een e-mailnieuwsbrief worden verstuurd. Door uw boodschap nogmaals onder de aandacht te brengen, wordt deze versterkt en is de agrariër nog slechts één klik verwijderd van het aanbod op uw website. Door uw mailing en e-mailing op te volgen met een telefonische nabelactie, resulteert dit in een goed gevulde afsprakenkalender van uw vertegenwoordigers. Het meest optimale resultaat behaalt u als u bovenstaande combinatieactie ondersteunt met uw aanwezigheid op Social Media, zoals Facebook of YouTube, de media waar de agrariërs het meest actief zijn. 

Social Media kunnen dus een mooie aanvulling zijn op uw communicatieactiviteiten. Door de juiste middelen te combineren, kan effectieve communicatie worden gegarandeerd. AgriDirect ondersteunt u graag bij het invullen van uw communicatietraject. Neem contact met ons op via het contactformulier >

Onze opdrachtgevers