Kwalitatief marktonderzoek

Kwalitatief onderzoek wordt uitgevoerd als voorbereiding op een kwantitatief onderzoek. Middels kwalitatief onderzoek wordt achterhaald welke vragen en meningen er bestaan onder de doelgroep. In een open gesprek wordt een kleine steekproef uit de doelgroep diepgaand ondervraagd over hun wensen, problemen en meningen. Op basis van deze gesprekken kunnen de vragen en antwoordopties voor een grootschaliger kwantitatief onderzoek worden bepaald.  

Er zijn diverse manieren van kwalitatief onderzoek die door AgriDirect kunnen worden georganiseerd:

  • Diepte-interviews;
  • Groepsgesprek;
  • Paneldiscussie;
  • Etc.

Neem contact met ons op om de mogelijkheden van kwalitatief onderzoek te bespreken via het contactformulier >

Onze opdrachtgevers