Persberichten

donderdag 14 februari 2019

Agrariërs steeds vaker bedrijfsmatig online actief

Ruim 4 op de 10 Nederlandse agrariërs blijkt meerdere keren per dag bedrijfsmatig op internet te zijn. De rundveesector is het meest actief op internet. De computer blijft nog steeds het populairste apparaat hiervoor.

Dit zijn de resultaten van het communicatieonderzoek dat AgriDirect afgelopen maanden heeft uitgevoerd. Ruim 800 Nederlandse land- en tuinbouwers hebben vragen over hun communicatie- en informatiegedrag beantwoord waarmee een representatieve analyse van het online communicatiegedrag van agrariërs mogelijk is geworden. Alle gegevens zijn bovendien herwogen naar de daadwerkelijke populatieverhoudingen in de markt.

Meerdere keren per dag online
Bijna 42% van de ondervraagde agrariërs blijkt meerdere keren per dag online actief te zijn op internet voor zakelijke doeleinden. Dit is een stijging van ruim 8% ten opzichte van het vorige onderzoek van AgriDirect in 2016 (33,6%). Het percentage dat eenmaal dagelijks online actief is, is logischerwijs gedaald van 40% in 2016 naar ruim 30% in 2019. Slechts 1,3% van de agrariërs geeft aan nooit bedrijfsmatig op internet te zijn.

Het percentage agrariërs dat meerdere keren per dag op internet is, is het hoogst bij rundveehouders (45,3%), gevolgd door tuinders met 44,1% en varkens-pluimveehouders met 41,4%. Akkerbouwers volgen op afstand met 32,7%.

Computer blijft meest populair, smartphone verdubbeld
De vaste computer blijft met bijna 80%, net zoals in 2016, het populairste apparaat om online actief te zijn. De stijging van het gebruik van de smartphone is het meest opvallend. Dit percentage is verdubbeld ten opzichte van 2016 (van 27,1% in 2016 naar 54,7% in 2019).
Tuinders maken met 60,6% het meest gebruik van smartphones voor bedrijfsmatige activiteiten, varkens-pluimveehouders het minst met 43,9%. Tuinders maken eveneens het meest gebruik van de vaste computer (84%), akkerbouwers het minst (73,9%).

Uitgebreide rapportage
Bij AgriDirect is een uitgebreide rapportage verkrijgbaar met daarin de cijfers van informatiekanalen naar de agrarische hoofdtakken, bedrijfsomvang, regio en de leeftijd van agrarische ondernemers. Verder worden de resultaten ook gepresenteerd naar vakbladen, welke agrarische beurzen recentelijk bezocht zijn, in welke mate men actief is op het gebied van social media en op welke social media men vooral actief is. Ook wordt de rol bekeken van direct mailings.

Onze opdrachtgevers

Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist.