Persberichten

dinsdag 02 oktober 2018

Belgische agrariërs geïnteresseerd in drones

Bijna 1 op de 4 akkerbouwers in België geeft aan (zeer) geïnteresseerd te zijn in het inzetten van drones om hun teelt te optimaliseren.

Dit blijkt uit de BelgiëScanner van AgriDirect. Tijdens deze telefonische inventarisatie worden de Belgische akkerbouwers, loonwerkers en rundveehouders momenteel telefonisch benaderd met vragen over de agrarische activiteiten, toekomst- en investeringsplannen. Een representatieve steekproef van 230 Vlaamse en 300 Waalse agrariërs heeft een vraag beantwoord over de interesse in drones ter optimalisatie van de teelten.

Vlaanderen aan kop
In Vlaanderen wordt de meeste interesse getoond in drones. Als we per sector kijken dan blijkt dat 24,2% van de akkerbouwers interesse toont, terwijl 21,6% van de rundveehouders (zeer) geïnteresseerd is. De loonwerkers zijn met 13,2% het minst bereid om te investeren.

Wallonië iets minder enthousiast
De percentages in Wallonië vallen lager uit. Daar blijkt ruim 18% van de akkerbouwers in de toekomst in een drone te willen investeren. De Waalse rundveehouders en loonwerkers blijven achter met respectievelijk 8,5% en 6,1%.

Drones voor precisie landbouw
De stormachtige ontwikkeling van precisielandbouw zorgt ervoor dat het inzetten van drones aan de orde van de dag is om o.a. het gewas en het perceel nauwkeurig in kaart te brengen. De data die de drone opslaat kan toegepast worden om de gewasopbrengst te verhogen, arbeidsuren te verminderen en gewasbescherming te optimaliseren (bron: Nieuwe Oogst).

Onze opdrachtgevers

Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist.