Persberichten

dinsdag 04 september 2018

Dalende trend uitbreidingsplannen bij Nederlandse akkerbouwers

De uitbreidingsplannen van Nederlandse akkerbouwers en vollegrondsgroentetelers dalen naar respectievelijk 13,7% en 17,7%. De beëindigingsplannen stijgen tegelijkertijd naar 7,1% en 6,3%.

Dit blijkt uit de AkkerbouwScanner 2018, de jaarlijkse telefonische inventarisatie van AgriDirect onder Nederlandse akkerbouwbedrijven. Voor het onderzoek werden ca. 7500 agrariërs met minstens 10 ha akkerbouwgrond en/of 2 ha vollegrondsgroenteteelt benaderd met vragen over hun bedrijfsactiviteiten, de toekomstintenties en de aanwezigheid van een mogelijke bedrijfsopvolger.

Dalende trend uitbreidingsplannen
De laatste jaren is er een dalende trend te zien bij de uitbreidingsplannen van akkerbouwers. In 2016 had nog bijna 19% plannen om het bedrijf uit te breiden. In 2018 is dat gedaald naar 13,7%. Ditzelfde geldt voor de vollegrondsgroentetelers waarbij het percentage vanaf 2016 daalt van 22,2% naar 17,7%.

Stijgende trend beëindigingsplannen
In de periode van 2014 tot 2018 is het percentage akkerbouwers dat plannen heeft om de bedrijfsactiviteiten te beëindigen verdubbeld (van 3,4% naar 7,1%). Deze verdubbeling is ook te zien bij de vollegrondsgroentetelers (van 2,8% naar 6,3%).

Opvolgsituatie blijft constant
Het percentage opvolgers blijft bij beide sectoren ongeveer gelijk ten opzichte van de afgelopen jaren. In totaal geeft 40,2% van de akkerbouwers aan dat er een opvolger klaar staat of al in het bedrijf is opgenomen. Bij de vollegrondsgroentetelers komt het percentage uit op 41,9%.

Negatieve conjunctuurindex
De resultaten van AgriDirect worden ondersteund door cijfers van Wageningen University & Research. Volgens deze cijfers is er al vanaf 2016 sprake van een negatieve conjunctuur index. Vanaf dat jaar is ook de dalende trend van uitbreidingsplannen ingezet. Akkerbouwers zijn ook voor de komende 12 maanden (conjunctuurindex komende 12 maanden) negatief gestemd. De index daalde in het tweede kwartaal van 2018 met 4 punten ten opzichte van begin 2018 en zakte daarmee naar -9. De opbrengstprijzen zullen volgens ondernemers stijgen maar de productie zal naar verwachting sterk dalen.
Bron: Akkerbouwers verwachten sterke productiedaling, (Wageningen University & Research, augustus 2018).

Onze opdrachtgevers

Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist.