Persberichten

woensdag 21 maart 2018

Dertien procent van de akkerbouwers geïnteresseerd in drones

In de Nederlandse akkerbouwsector geeft 13,4% van de agrariërs aan (zeer) geïnteresseerd te zijn in het inzetten van drones om hun teelt te optimaliseren.

Dit blijkt uit de AkkerbouwScanner van AgriDirect. Tijdens deze telefonische inventarisatie worden de Nederlandse akkerbouwers momenteel telefonisch benaderd met vragen over de agrarische activiteiten, toekomst- en investeringsplannen. Een representatieve steekproef van 275 Nederlandse akkerbouwers heeft een vraag beantwoord over de interesse in het inzetten van drones ter optimalisatie van de teelten.

Bijna 1 op de 7 akkerbouwers heeft interesse in drones
12,3% van de akkerbouwers zegt geïnteresseerd te zijn in het inzetten van drones ter optimalisatie van hun teelten. Daarnaast geeft 1,1% aan zeer geïnteresseerd te zijn.
Als er gekeken wordt naar de interesse in drones naar bedrijfsgrootte, dan zijn er grote verschillen te zien tussen de categorieën.  Bedrijven met 100 hectare grond of meer zijn het meest geïnteresseerd in het inzetten van drones (25,9%). Bedrijven in de categorie ‘tussen 10 en 20 hectare’ zijn het minst geïnteresseerd (9,5%).

Drones voor precisielandbouw
De stormachtige ontwikkeling van precisielandbouw zorgt ervoor dat het inzetten van drones aan de orde van de dag is om o.a. het gewas en het perceel nauwkeurig in kaart te brengen. De data die de drone opslaat kan toegepast worden om de gewasopbrengst te verhogen, arbeidsuren te verminderen en gewasbescherming te optimaliseren (bron: Nieuwe Oogst).

Onze opdrachtgevers

Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist.