Persberichten

donderdag 07 februari 2019

E-mailnieuwsbrieven in de agrarische sector

Meer dan de helft van de ontvangers van agrarische e-mailnieuwsbrieven geeft aan deze (meestal) te lezen. Nieuwe Oogst is de nieuwsbrief met het grootste bereik.

Dit zijn de resultaten van het communicatieonderzoek dat AgriDirect afgelopen maanden heeft uitgevoerd. Ruim 800 Nederlandse land- en tuinbouwers hebben vragen over hun communicatie- en informatiegedrag beantwoord waarmee een representatieve analyse van het communicatiegedrag van agrariërs mogelijk is geworden. Alle gegevens zijn bovendien herwogen naar de daadwerkelijke populatieverhoudingen in de markt.

Nieuwe Oogst aan kop
Nieuwe Oogst is de e-mailnieuwsbrief met het grootste bereik: 65,5%. Eerder maakte AgriDirect al bekend dat Nieuwe Oogst ook het vakblad is met het grootste bereik. Op plaats twee staat Boerderij Vandaag (46,5%) gevolgd door Boerenbusiness (40,2%) en Boervindt.nl van AgriDirect (39,5%).

Als we per sector kijken dan is Nieuwe Oogst in elke sector de nummer één. Omdat Boervindt.nl van AgriDirect in de gehele agrarische sector, inclusief tuinbouw wordt verspreid, zien we dat Boervindt.nl een verklaarbaar groot bereik heeft in de tuinbouw.

Leesintensiteit
Bijna 90% van de agrariërs geeft aan e-mailnieuwsbrieven te ontvangen van agrarische toeleveranciers. Ruim 46% leest de nieuwsbrieven ‘meestal’, 40% leest deze ‘soms’, en 6% ‘altijd’. Slechts 7,4% leest de e-mailnieuwsbrieven (meestal) niet.

Uitgebreide rapportage
Bij AgriDirect is een uitgebreide rapportage verkrijgbaar met daarin de bereikcijfers van alle e-mailnieuwsbrieven naar de agrarische hoofdtakken, bedrijfsomvang, regio en de leeftijd van agrarische ondernemers. Verder worden de resultaten ook gepresenteerd naar de belangrijkste informatiekanalen, welke agrarische beurzen recentelijk bezocht zijn, welke vakbladen men leest, in welke mate men actief is op het gebied van social media en op welke social media men vooral actief is. Ook wordt de rol bekeken van direct mailings en de mate waarin men ontvangen informatie leest en inziet.

Onze opdrachtgevers

Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist.