Persberichten

maandag 10 december 2018

Investeringsplannen van Duitse melkveehouders bekend

In totaal wil 6,4% van de Duitse melkveehouders investeren in melkstallen, waarmee een dalende trend zich voortzet. Meer dan de helft van de investeringsbereide melkveehouders wil investeren in een melkrobot.

Deze resultaten blijken uit de Duitse RundveeScanner 2018 van AgriDirect. Dit is de jaarlijkse inventarisatie waarbij ca. 22.000 Duitse veebedrijven telefonisch zijn benaderd met vragen over hun agrarische activiteiten, toekomst- en investeringsplannen.

Dalende tendens bij kleine bedrijven – grote bedrijven investeren
Na een forse daling van 10,6% naar 7,5% (van 2013 tot 2015) blijven de percentages investeringsplannen in melkstallen dalen. Dit jaar daalt het percentage van 7,4% in 2017 naar 6,4% in 2018. Als we naar bedrijfsgrootte kijken dan dalen de investeringsplannen bij de kleinere bedrijven met 50-70 koeien en 70 tot 100 koeien. De plannen van bedrijven met 100-200 koeien blijven stabiel en er is een stijging te zien bij bedrijven met 200 koeien of meer.

Belangstelling voor de melkrobot blijft verder groeien
In totaal is 53,3% van de investeringsbereide melkveehouders geïnteresseerd in het aanschaffen van een melkrobot. Gedurende de laatste jaren is er een stijgende trend geconstateerd in de interesse in melkrobots. In 2012 had nog slechts 37% interesse in een melkrobot. In vijf jaar is dit percentage met ruim 16% gestegen. Bij alle bedrijfsgroottes is er een (lichte) stijging te zien ten opzichte van 2017. Opvallend is de grote interesse bij bedrijven met 200 koeien of meer. Hier zijn de investeringsplannen in melkrobots voor het tweede jaar op rij fors gestegen.

Bijna 19% wil investeren in Visgraat melkstal
Als we kijken naar andere investeringsmogelijkheden dan wil 18,2% van de investeringsbereide boeren investeren in een Visgraat melkstal, 5,4% heeft interesse in een Side-by-side melkstal en 4,5% in een Carrousel melkstal.

Onze opdrachtgevers

Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist.