Persberichten

dinsdag 19 juni 2018

Luchtwasser niet populair bij rundveehouders

De luchtwasser blijkt geen populaire investering te zijn onder rundveehouders. Bij 3,3% van de boeren is dit apparaat op het bedrijf aanwezig.

Deze resultaten blijken uit een steekproef van de RundveeScanner 2018 van AgriDirect. Dit is de jaarlijkse telefonische inventarisatie waarbij momenteel Nederlandse rundveebedrijven worden benaderd met vragen over hun agrarische activiteiten, toekomst- en investeringsplannen. Bijna 700 boeren hebben vragen beantwoord over het gebruik en investering van een luchtwasser.

Toekomstinvestering
Bijna 2% van de ondervraagde boeren geeft aan (zeer) geïnteresseerd te zijn om in de toekomst te investeren in een luchtwasser. Ruim 89% geeft aan (zeer) ongeïnteresseerd te zijn in een dergelijke investering.

Onderzoek Wageningen University
Luchtwassers kwamen afgelopen maanden negatief in het nieuws omdat uit onderzoek van Wageningen University bleek dat combi-luchtwassers minder geur en ammoniak zuiveren dan in eerste instantie werd gedacht.

Politiek
Ook in de politiek staat niet iedereen positief tegenover de luchtwasser. De Partij voor de Dieren maakte bezwaar tegen het gebruik van luchtwassers, gesteund door o.a. SP en GroenLinks. Hier werd echter geen gehoor aan gegeven door het kabinet.

 

Onze opdrachtgevers

Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist.