Persberichten

donderdag 10 januari 2019

Nieuwe Oogst weer het vakblad met het hoogste bereik in de agrarische sector

Dit blijkt uit het agrarisch communicatieonderzoek 2019 dat door AgriDirect middels een online enquête is uitgevoerd.

Ruim 800 agrarische ondernemers uit land- en tuinbouwsectoren hebben de vragenlijst ingevuld waarmee een representatieve analyse van het leesgedrag van Nederlandse agrariërs mogelijk is geworden. Alle gegevens zijn bovendien herwogen naar de daadwerkelijke populatieverhoudingen in de markt.

Nieuwe Oogst heeft wederom grootste bereik
Net als in het onderzoek uit 2016 is Nieuwe Oogst het vakblad met het grootste bereik in de agrarische sector (57,2%). Nieuwe Oogst wordt bovendien door meer dan een kwart van de agrarische ondernemers beschouwd als het belangrijkste vakblad.

Op enige afstand wordt Nieuwe Oogst gevolgd door Boerderij Magazine (38%), Veeteelt (35%) en het blad Melkvee (25,6%). Boerderij wordt door 1 op de 5 bedrijven als belangrijkste vakblad beschouwd.Belangrijkste vakblad per sector
Nieuwe Oogst wordt in de akkerbouw (37,2%) en rundveesector (30,2%) beschouwd als belangrijkste vakblad. In de hokdiersector is dit Boerderij Magazine (23,0%) en in de tuinbouwsector is Bloemisterij (14,7%) het belangrijkste vakblad.Uitgebreide rapportage
Bij AgriDirect is een uitgebreide rapportage verkrijgbaar met daarin de bereikcijfers van alle agrarische vakbladen naar de agrarische hoofdtakken, bedrijfsomvang, regio en de leeftijd van agrarische ondernemers.

Verder worden de resultaten ook gepresenteerd naar de belangrijkste informatiekanalen, welke agrarische beurzen recentelijk bezocht zijn, welke e-mailnieuwsbrieven men regelmatig ontvangt, in welke mate men actief is op het gebied van social media en op welke social media men vooral actief is. Ook wordt de rol bekeken van direct mailings en de mate waarin men ontvangen informatie leest en inziet.

Onze opdrachtgevers

Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist.