Privacy protocol


Verzameling agrarische bedrijfsgegevens
AgriDirect verzamelt gegevens van agrarische bedrijven in diverse landen, waaronder Nederland. Het doel van deze gegevensverzameling is tweeledig:

1.     Het in kaart brengen en actualiseren van agrarische trends, marktaandelen en ontwikkelingen. Hierover publiceren wij regelmatig in vaktijdschriften.

2.     Toeleveranciers in de agrarische sector de mogelijkheid bieden om u van gerichte, bedrijfsspecifieke informatie te voorzien. ​​Hier vindt u een aantal bedrijven die via ons met u communiceren.


Hoe doen wij dat?
De gegevens vragen wij altijd rechtstreeks aan de agrarische bedrijven zelf. Hierdoor willen we waarborgen, dat de gegevens correct zijn en vrijwillig verstrekt worden. Jaarlijks of tweejaarlijks wordt u door ons gebeld om de gegevens te actualiseren. Hierbij wordt de toestemming om de gegevens te gebruiken, opnieuw gevraagd.

Welke gegevens verzamelen wij?
Wij verzamelen uitsluitend bedrijfsgegevens, dus welke en hoeveel dieren u heeft en welke teelten u verbouwt. Daarnaast leggen wij ook specifieke zaken vast, zoals bijvoorbeeld welk trekkermerk u rijdt en bij welke bank u voor uw bedrijf bankiert. Ook wat uw toekomstplannen zijn en of er een opvolger op het bedrijf aanwezig is, zijn voor ons relevante vragen.

Wij verzamelen uitdrukkelijk GEEN persoonsgebonden informatie, zoals samenstelling van het gezin, uw inkomen, opleiding of seksuele voorkeur.

Inzage en correctie

U kunt ten allen tijde de informatie die wij van uw bedrijf hebben, inzien en desgewenst corrigeren.
Ook kunt u aangeven uit ons bestand verwijderd te willen worden.

Klik hier om uw gegevens op te vragen en te corrigeren.
Klik hier als u uit ons bestand verwijderd wilt worden.

Beveiliging gegevens
Wij bewaren de naam- en adresgegevens apart van de bedrijfsgegevens.
Tot de (anonieme) bedrijfsgegevens hebben meerdere personen toegang, omdat zij deze gebruiken voor analyses en advies aan toeleveranciers.
Tot de naam- en adresgegevens hebben alleen de gegevensverwerkers toegang.

Onze systemen zijn beveiligd met goede en actuele antivirus- en antispyware-software. Daarnaast worden al onze pc’s voortdurend gemonitord om evt. hackersaanvallen snel op te sporen en af te weren.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Els van Wylick.
E-mail: info@agridirect.nl
Telefoon: 0475 49 25 49

Onze opdrachtgevers