Afsprakengeneratie al jaren vast onderdeel in verkoopaanpak van AgroVision

AgroVision levert programma’s voor management en boekhouding voor de agrarische ondernemer in binnen- en buitenland. In 2004 startten AgroVision en AgriDirect een pilot voor een telefonisch afsprakengeneratieproject. Anno 2015 speelt AgriDirect met deze manier van marktbewerken nog steeds een belangrijke rol binnen de verkoopaanpak van AgroVision. Het hele jaar door worden afspraken gegenereerd voor hun adviseurs.

Voor diverse telemarketingacties hadden de agents van AgriDirect al regelmatig contact met prospects en bestaande klanten van AgroVision. “Als ze de agrariërs toch aan de lijn hebben, waarom wordt dan niet meteen gevraagd of ze een afspraak willen met een van onze account managers?”, was de gedachte van AgroVision in 2004. Achteraf bleek deze gedachte de start te zijn van een nauwe samenwerking tussen AgroVision en AgriDirect. Elf jaar later blijken deze afsprakengeneratie-projecten nog steeds een succesformule te zijn.

Van melkvee- tot teeltsector
AgroVision is actief in de melkvee-, pluimvee-, varkens- en teeltsector. Ter introductie van diverse softwarepakketten en –modules verstuurt AgroVision postale mailings naar klanten en prospects. Ontvangers van de AgroVision-mailings worden door de agents van AgriDirect nagebeld. 

Benadering agrariërs door de jaren heen veranderd
Het gesprek met de agrariër is in de afgelopen jaren veranderd. Door onder andere schaalvergroting zien we dat de ‘agrariër van nu’ op een andere manier wil worden geprikkeld. Om die reden worden de agents van AgriDirect nu gericht getraind op de AgroVision-projecten. Waar voorheen uitsluitend werd gepeild of de mailing was ontvangen en er interesse bestond in een afspraak, wordt nu getracht meer de dialoog aan te gaan met de agrariër over de software oplossingen. Zo ontstaat er meer toegevoegde waarde voor AgroVision én voor de agrariër. Natuurlijk wordt er bij interesse ook daadwerkelijk een concrete afspraak ingepland, maar de interesse in én het gesprek met de agrariër zijn nu veel meer van belang.

Resultaten wekelijks terug gekoppeld
Tijdens de lopende projecten voor AgroVision, levert AgriDirect eens per week op een vaste dag de afspraken uit. Zo weten de account managers van AgroVision tijdig hoe hun agenda er voor de komende weken uit zal zien.

Diana Heuveling, Commerciële Binnendienst bij AgroVision, vertelt over de resultaten en hoe zij de samenwerking ervaart:
"De resultaten van de afsprakengeneratieprojecten variëren per sector. Dit is mede afhankelijk van de actualiteiten uit de markt. Uit de prospects halen we circa 3 tot 8 procent afspraken. Een nette score! We merken wel dat de huidige manier van benaderen aan verandering onderhevig is. Mede daarom heeft AgriDirect, in nauw overleg met ons, besloten om de agents specifiek voor de AgroVision-projecten te gaan trainen. Dit begint zijn vruchten af te werpen. Leadgeneratie behoort naar mijn idee dan ook zeker tot de sterke punten van AgriDirect.” 

 

Diana Heuveling, Commerciële Binnendienst bij AgroVision

 

Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist.