Lely: “AgriDirect spreekt de taal van onze klant”

Klanten staan centraal bij Lely International, wereldwijd leverancier van melkrobots en landbouwtechniek. Het bedrijf heeft als belangrijke doelstelling om het leven van ondernemers in de agrarische sector te veraangenamen met innovatieve oplossingen. Het jaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek is dan ook een belangrijke graadmeter voor Lely International om te kunnen peilen wat er leeft bij hun klanten over de hele wereld en of de doelstelling wordt behaald.

Voor de vierde keer op rij mocht AgriDirect in het afgelopen jaar ondersteuning bieden bij dit klanttevredenheidsonderzoek van Lely. Dit klanttevredenheidsonderzoek is niet zomaar een project. Het is een uitgebreid onderzoek binnen 23 verschillende landen in 16 verschillende talen. Ieder jaar wordt er een internationaal belteam samengesteld. Zowel AgriDirect als Lely testen de agents, zodat de agrariërs in elke taal goed te woord worden gestaan. Afgelopen jaar zijn vanuit onze gespecialiseerde callcenters in Nederland en Duitsland ca. 2.000 melkveehouders telefonisch geïnterviewd over de producten en diensten van Lely.

Leo van der Blom, Market Intelligence Manager, legt uit waarom de organisatie dit jaar opnieuw voor een samenwerking met AgriDirect koos: “Onze samenwerking met AgriDirect is in het verleden altijd prettig verlopen en we zijn tevreden over de kwaliteit van het onderzoek. Bij AgriDirect hebben ze veel ervaring met het uitvoeren van onderzoeken in de landen waarin wij actief zijn. Ze kennen de agrarische sector en het belteam spreekt de taal van onze klant, de boer. Zo weten we in elk geval zeker dat de antwoorden goed worden verwerkt. Dat is voor ons belangrijk.”

Gedurende het verloop van het tevredenheidsonderzoek wordt Lely wekelijks op de hoogte gehouden van de voortgang en de tussentijdse resultaten. Per land wordt, afhankelijk van het klantenbestand van Lely, vastgesteld hoeveel agrariërs er worden benaderd. Onze agents merken dat de melkveehouders het op prijs stellen dat Lely hen een kans biedt om hun mening te geven. Zij fungeren een onafhankelijke partij die in opdracht van Lely een onderzoek uitvoert. Hierdoor kan de boer vrijuit spreken en zeggen hoe hij denkt over de producten en diensten van Lely. Dit zorgt voor een prettig en open gesprek tussen de agent en de agrariër.

Het klanttevredenheidsonderzoek draagt eraan bij dat Lely jaarlijks inzicht heeft in de tevredenheid van de klanten in de verschillende landen. Uiteindelijk levert AgriDirect een overzicht van de resultaten bij Lely aan. Bij Lely worden de resultaten geanalyseerd en teruggekoppeld naar de landenorganisaties, zodat zij op de hoogte zijn van de ontwikkelingen rondom de klanttevredenheid binnen hun land. De landenteams gebruiken de opgedane kennis om hun service naar de klant verder te verfijnen. Door het uitvoeren van het klanttevredenheidsonderzoek optimaliseert Lely het contact met de klant en kan het bedrijf nog beter op de wensen en eisen van de klant inspelen. Zeker als je te maken hebt met verschillende markten in meerdere landen, dan gaat het om maatwerk. 

Leo van der Blom reageert op de nauwe samenwerking met AgriDirect: 
“De kwaliteit van het belpanel, het contact dat AgriDirect met ons onderhoudt tijdens het project en de constructieve manier waarop zij telkens meedenken over mogelijke verbeteringen binnen ons project, zijn naar mijn idee echt de sterke punten van AgriDirect. Vandaar dat wij graag met deze organisatie samenwerken.”

 

 

Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist.