Zorg dat uw adviseur bij de boer aan de keukentafel komt!

Adviseur speelt belangrijke rol in beslissingsproces agrariërs

Als toeleverancier in de agrarische sector bent u natuurlijk op zoek naar het beste moment  en de meest effectieve kanalen om uw product of dienst onder de aandacht te brengen. In het beslissingsproces gaan agrarische ondernemers via diverse media op zoek naar informatie over producten, investeringsobjecten en diensten. De adviseur is het belangrijkste informatiekanaal in het beslissingsproces. Dit blijkt uit de resultaten van het onderzoek ‘Effectief communiceren in de land- en tuinbouw’ van AgriDirect BV dat in het afgelopen jaar werd afgerond. 

Op welke manier een agrariër zich informeert, verschilt per investeringsobject. Zo is het gedrag bij aankoop van bedrijfsmiddelen anders dan bij grote investeringsobjecten of in financiële dienstverlening. AgriDirect BV heeft het informatiegedrag van de Nederlandse agrariërs in kaart gebracht middels het onderzoek ‘Effectief communiceren in de land- en tuinbouw’. Dit onderzoek werd zowel online als telefonisch uitgevoerd in de diverse agrarische sectoren.

Tijdens het onderzoek kregen agrariërs sectorspecifieke vraagstukken voorgelegd:

  • Het informatiegedrag als men voornemens is om te investeren in een groter product (zoals een tractor, stalinrichting, luchtwasser, klimaatcomputer of bouw van een loods).
  • Het informatiegedrag voorafgaand aan de aanschaf van bedrijfsmiddelen (zoals meststoffen, mengvoer en gewasbeschermingsmiddelen).
  • Het informatiegedrag op het gebied van financiële dienstverlening.

Informatiebehoefte van agrariërs
Het informatiegedrag van de Nederlandse agrariërs varieert vaak afhankelijk van het soort investering dat men wil doen. Ook het moment dat men behoefte heeft aan informatie verschilt naar soort investering. 

Bij een grote investering geeft driekwart van de Nederlandse land- en tuinbouwers aan dat de behoefte aan informatie ontstaat op het moment dat het object aan vervanging toe is of als men uitbreidingsplannen heeft. 13,3% zegt altijd behoefte te hebben aan informatie. 

Bij een investering in bedrijfsmiddelen wil 34,0% altijd geïnformeerd worden over de beschikbare producten. 43,8% geeft aan interesse te hebben in informatie als men overweegt om over te stappen naar een andere leverancier.

Als agrariërs op zoek zijn naar informatie over de diensten van een financieel dienstverlener, dan zegt 13,2% altijd op zoek te zijn naar informatie. 63,8% gaat op zoek naar informatie als men voornemens is om een financiering af te sluiten.

Belangrijkste informatiekanalen
Bij het zoeken naar informatie over het product of de dienst waarin agrariërs willen investeren worden diverse informatiekanalen ingezet. Welke kanalen hierbij als meest belangrijk worden ervaren wordt hieronder uiteengezet.

De adviseur speelt een belangrijke rol in het beslissingsproces van de Nederlandse land- en tuinbouwers. Zowel bij de grotere investeringen, de aanschaf van bedrijfsmiddelen als bij een financieel dienstverlener wordt de adviseur gezien als de belangrijkste informatiebron. 

Als we specifiek kijken naar de belangrijkste informatiekanalen voorafgaand aan een grotere investering, zoals de aankoop van een tractor, dan zijn naast de adviseurs, de collega’s uit de sector en het internet van belang. Ditzelfde geldt bij de belangrijkste informatiekanalen over bedrijfsmiddelen en financiële dienstverlening, alhoewel hier de adviseur er met kop en schouder bovenuit steekt. 

Oriëntatiefase
Voorafgaand aan een gesprek met een adviseur gaat men vaak al op zoek naar informatie over het product of de dienst. In welke mate Nederlandse land- en tuinbouwers zich daadwerkelijk voorbereiden op een gesprek met een adviseur blijkt uit het uitgevoerde onderzoek. 

Ongeacht de investering oriënteert de ruime meerderheid van de agrariërs zich enigszins voorafgaand aan een gesprek met een adviseur (66,3% bij grote investeringen, 70,9% bij bedrijfsmiddelen en 68,2% bij financiële dienstverlening). Slechts 20% tot 30% van de investeringsbereide ondernemers bereidt zich vrijwel volledig voor op het gesprek met de adviseur. Dit geeft aan hoe belangrijk de rol is van de adviseur bij de eindbeslissing van de agrariërs.

Dus als uw adviseur de mogelijkheid krijgt om het gesprek aan te gaan met de agrariër, dan is de kans aanzienlijk dat de agrariër zich nauwelijks of maar enigszins heeft geïnformeerd. Dit biedt voor uw adviseurs een unieke kans om uw potentiële klant te voorzien van uitgebreide informatie en hen uiteraard te overtuigen van úw product of dienst.

Kortom:

  • De adviseur speelt een centrale rol in beslissingsproces van de agrariërs.
  • Uw adviseur dient zoveel mogelijk in gesprek te gaan met investeringsbereide agrariërs.
  • Het hoofddoel van uw communicatieactiviteiten zou moeten zijn dat uw adviseur in gesprek kan gaan met de agrariërs, zodat zij worden geïnformeerd over uw product of dienst. 
  • Zorg dus dat uw adviseurs zoveel mogelijk tijd kunnen besteden aan adviesgesprekken bij de boer.

AgriDirect helpt u graag!

  • Door de jaarlijkse sectorscanners brengt AgriDirect investeringsbereide agrariërs in kaart.
  • Voor diverse opdrachtgevers voeren wij regelmatig succesvolle telefonische afsprakengeneratie projecten uit om de afspraken te maken voor adviseurs van onze klanten op datum en tijd. 
  • Uw adviseurs worden ontlast doordat zij niet bezig zijn met acquisitie, maar direct bij uw doelgroep aan de keukentafel komen.

Bent  u geïnteresseerd in de volledige rapportage van de resultaten van het onderzoek ‘Effectief communiceren in de land- en tuinbouw’? Wij maken graag een afspraak om deze resultaten, aan de hand van uw communicatiestrategie, te komen toelichten. 

Onze opdrachtgevers

Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist.