Scanners

De adressen uit onze agrarische databases worden jaarlijks geactualiseerd: sectorgewijs benaderen wij de agrariërs telefonisch, actualiseren we de bedrijfsgegevens en stellen we aanvullende vragen m.b.t. hun toekomst- en investeringsplannen. Hierdoor kunnen wij u actuele agrarische adressenbestanden garanderen met uitgebreide extra informatie. 

Tijdens de diverse scanners maken wij gebruik van een basisvragenlijst. Deze vragenlijst kan worden aangevuld met uw eigen vragen waardoor u exclusieve informatie kunt achterhalen. 
Bekijk hier de thema’s van de basisvragenlijst van de scanners >

U kunt uw eigen vragen toevoegen aan de vragenlijst van een scanner met als doel:

  • Leadgeneratie: uw vragen worden aan de voor u interessante selectie land- en tuinbouwers gesteld. Na afloop ontvangt u een overzicht van de leads. Op verzoek kan dit overzicht worden aangevuld met informatie over o.a. arealen en veebezetting per adres.
  • Marktonderzoek: de vragen worden aan een representatieve steekproef van land- en tuinbouwers gesteld. U krijgt de resultaten aangeboden in de vorm van een tabellenrapport.
  • Verrijking en/of uitbreiding van uw bestand: per bedrijf worden de voor u interessante kenmerken vastgelegd. Deze informatie voegen we toe aan uw adressenbestand, desgewenst samen met nieuwe adressen binnen een voor u interessante selectie

De planning van de komende scanners vindt u hieronder:
 

Planning scanners >
Afgeronde scanners >


Neem contact met ons op om een mogelijke deelname aan een van onze scanners te bespreken via het contactformulier >

Onze opdrachtgevers