Scanners

De adressen uit onze agrarische databases worden jaarlijks geactualiseerd: sectorgewijs benaderen wij de agrariërs telefonisch, actualiseren we de bedrijfsgegevens en stellen we aanvullende vragen m.b.t. hun toekomst- en investeringsplannen. Hierdoor kunnen wij u actuele agrarische adressenbestanden garanderen met uitgebreide extra informatie. 

Tijdens de diverse scanners maken wij gebruik van een basisvragenlijst. Deze vragenlijst kan worden aangevuld met uw eigen vragen waardoor u exclusieve informatie kunt achterhalen. 
Bekijk hier de thema’s van de basisvragenlijst van de scanners >

U kunt uw eigen vragen toevoegen aan de vragenlijst van een scanner met als doel:

  • Leadgeneratie: uw vragen worden gesteld aan de voor u interessante selectie land- en tuinbouwers. Na afloop ontvangt u een adressenbestand met de specifieke agrariërs die bereid zijn om in uw product te investeren. Op verzoek kan dit overzicht worden aangevuld met informatie over o.a. arealen en veebezetting per adres.
  • Marktonderzoek: de vragen worden aan een representatieve steekproef van land- en tuinbouwers gesteld. U krijgt de resultaten aangeboden in de vorm van een tabellenrapport.
  • Verrijking en/of uitbreiding van uw bestand: per bedrijf worden de voor u interessante kenmerken vastgelegd. Deze informatie voegen we toe aan uw adressenbestand, desgewenst samen met nieuwe adressen binnen een voor u interessante selectie.

De planning van de komende scanners vindt u hieronder:
 

Planning scanners >
Afgeronde scanners >


Neem contact met ons op om een mogelijke deelname aan een van onze scanners te bespreken via het contactformulier >

Onze opdrachtgevers