Vertel ons hoe wij je de informatie kunnen toesturen.

Belangrijke financiële keuzes maken of kostbare producten aanschaffen doen boeren niet zomaar. Hier gaat vaak een zorgvuldig proces aan vooraf. Daarom is het van belang om inzichtelijk te krijgen hoe het aankoopgedrag van boeren en tuinders eruit ziet. AgriDirect deed onderzoek onder bijna 600 agrariërs naar hun gedrag, beweegredenen en bronnen om tot een aankoop te komen.

Marktrapporten