Adressen van Akkerbouwers

Wilt u een product of dienst promoten onder akkerbouwers? AgriDirect heeft het meest actuele en volledige bestand van akkerbouwers in diverse landen. Middels diverse diensten en de verkoop van adressen helpen wij u graag uw doelgroep te bereiken. Het doel is u aan tafel krijgen bij nieuwe klanten.
Vraag hier meer informatie aan over adressen van akkerbouwers >>

--- Onze werkwijze sluit aan op de AVG-wetgeving zodat u veilig kan werken met de data van AgriDirect ---


Selecties
Om voor u de juiste doelgroep te selecteren heeft AgriDirect informatie vastgelegd waarmee we een goede filtering kunnen maken. We kunnen selecteren op regio (bijv. postcode of provincie), omvang, aantal tractoren, toekomstplannen en op specifieke teelten.

Specifieke teelten

Bietentelers
Het adressenbestand van AgriDirect bevat telers van voederbieten en telers van suikerbieten.

Uientelers
Ook voor adressen van uientelers bent u bij ons aan het juiste adres. Ook kan er een onderscheid worden gemaakt tussen telers van zaaiuien en telers van Peet- en plantuien.

Adressen van graantelers
Van alle akkerbouwteelten heeft de graanteelt het hoogste aandeel. Specifieke selecties kunnen gemaakt worden op onder andere wintertarwe, zomertarwe, gerst, spelt en overige tarwe. Zoekt u adressen van telers met granen dan helpen wij u daar graag verder mee.

Maistelers
De rundveehouders telen ook mais, om die reden actualiseren we de maistelers jaarlijks in onze rundveescanner. We kunnen adressen van maistelers uit ons bestand selecteren, tevens kunnen we ook op grootte van het areaal mais selecteren.

Aardappeltelers
Klik hier voor meer informatie over ons adressenbestand van Aardappeltelers.

Kooltelers
De telers van kool zijn in ons adressenbestand in diverse groepen onderverdeeld. Zo kunnen wij selecteren op onder andere bloemkool, spruitkool en bewaarkool.

Overige teelten
Zoekt u specifiek adressen van preitelers, schorseneren, koolzaad, graszaden, groenbemesters, handelsgewassen, andijvie, cichorei of een andere specifieke teelt dan neem gerust contact op met onze verkoop afdeling. Graag maken wij een specifieke telling van uw doelgroep naar teelt, regio, omvang enz.. 

AkkerbouwScanner
Het succes van direct marketing staat of valt met de kwaliteit van adressen. Jaarlijks actualiseert AgriDirect alle akkerbouwers en opengrondgroentetelers vanaf een minimale omvang. Deze belronde noemen we de AkkerbouwScanner. In deze jaarlijkse actualisatie brengen wij de activiteiten en toekomstplannen van akkerbouwers in kaart. Tevens biedt AgriDirect opdrachtgevers in staat één of meerdere eigen vragen op te nemen in de AkkerbouwScanner t.b.v. leadgeneratie of marktonderzoek.

Diensten van AgriDirect

Adressen kopen
Wij kunnen adressenbestanden samenstellen op basis van de door u gewenste selectiecriteria. Tevens is het mogelijk om adressen aan te vullen met informatie over teelten, omvang en nog veel meer.
Klik hier om uw specifieke telling aan te vragen.

Verhuur van adressen
Mocht u éénmalig gebruik willen maken van een adressenbestand voor het versturen van een postale mailing. Dan bieden wij u graag de verhuur van een adressenbestand.

Telemarketing
Het telefonisch opvolgen van een postale mailing is erg effectief en vergroot de respons tot wel 10x. Onze callcenteragents zijn gespecialiseerd in het bellen van agrarische bedrijven en spreken de taal van de boer.
Klik hier voor meer informatie over onze telemarketing.

E-mailing
AgriDirect heeft de opt-in toestemming van het grootste deel van de agrarische bedrijven om deze te mogen benaderen middels onze e-mailservice Boervindt.nl.
Lees hier meer over de mogelijkheden van e-mailmarketing.

Matching van bestanden
Heeft u al een adressenbestand bestaande uit klanten en potentiële klanten? Middels een vrijblijvende en gratis analyse stellen wij graag vast:

  • hoeveel bedrijven volgens ons gestopt zijn;
  • hoeveel adressen wij kunnen verreiken met actuele informatie;
  • hoeveel adressen ontdubbeld kunnen worden;
  • hoeveel adressen wij kunnen aanvullen binnen een door u gewenste doelgroep.


Marktonderzoek
Telefonisch en online marktonderzoek binnen uw agrarische doelgroep nemen wij u graag uit handen. Mocht u kwalitatief onderzoek willen uitvoeren dan kunnen wij u ook adressen verkopen van een gewenste steekproef.

Meer weten?
Neem contact op met Luke Hekers of Ruud Luijten

Onze opdrachtgevers