home slider background

De adressen uit de agrarische databases van AgriDirect worden jaarlijks geactualiseerd

Data-actualisatie & verrijking

De data uit ons Dataplatform Agrarische Sector actualiseren we jaarlijks tijdens onze sectorale data actualisatieprogramma’s. Met toestemming van agrarische bedrijven benaderen onze gespecialiseerde callcenter agents land- en tuinbouwers om data zoals bedrijfsgegevens, toekomst- en investeringsplannen en aanvullende informatie te actualiseren.

Zoekt u informatie die nog niet beschikbaar is in ons Agrarisch Data Platform of heeft u een prangende vraag ten behoeve van leadgeneratie, marktonderzoek, databaseverrijking of het verzamelen van opt-in e-mailadressen? Voeg dan eigen vragen toe aan onze actualisatieprogramma’s!

Gericht aan de slag met actuele data

Door de jaarlijkse update van ons dataplatform garanderen wij u altijd de meest complete en actuele data met uitgebreide extra informatie ten behoeve van:

  • Leadgeneratie: Uw vragen worden gesteld aan de voor u interessante selectie land- en tuinbouwers. Na afloop ontvangt u een databestand met de specifieke agrarische bedrijven die bereid zijn om in uw product of dienst te investeren. Dit overzicht kan worden aangevuld met informatie over o.a. arealen en veebezetting per adres.
  • Marktonderzoek: de vragen worden aan een representatieve steekproef van agrarische bedrijven gesteld.
  • Verrijking en/of uitbreiding van uw klantdatabases: per agrarisch bedrijf worden de voor u interessante kenmerken vastgelegd. Deze informatie voegen we toe aan uw databases, desgewenst samen met nieuwe bedrijfsgegevens binnen een voor u interessante selectie.
  • E-mail opt-in toestemming: Wilt u agrarische bedrijven in de toekomst via e-mail benaderen? Dan verzamelen wij de verplichte opt-in toestemming op naam van uw bedrijf. Op deze manier kunt u deze zorgeloos benaderen via e-mail.

Betrouwbaar, effectief en professioneel

De sectorale telefonische actualisaties van AgriDirect zijn inmiddels een bewezen marketingtool voor toeleveranciers in de agrarische sector:

  • Concreet en effectief leadadressen verzamelen;
  • Altijd up-to-date met actuele inzichten;
  • Benadering door onze vaste professionele callcenter agents die al jaren ervaring hebben in de agrarische sector;
  • AVG en Telecommunicatiewet 2020 proof.

Meer informatie aanvragen over actualisatieprogramma’s

Maatwerk

Natuurlijk verzorgen wij ook maatwerk. Wilt u een eigen marktonderzoek opzetten en dit samen met ons uitvoeren? Wij gaan geen uitdaging uit de weg!

Neem contact op voor een kennismakingsgesprek.

Businesscases