Adressen van Akkerbouwers

Wilt u een product of dienst promoten onder akkerbouwers? AgriDirect heeft het meest actuele en volledige bestand van akkerbouwers in diverse landen. Middels onze diensten en de verkoop van adressen helpen wij u graag uw doelgroep te bereiken. Het doel is u aan tafel krijgen bij nieuwe klanten.

Selecties

Om voor u de juiste doelgroep te selecteren heeft AgriDirect informatie vastgelegd waarmee we een goede filtering kunnen maken. We kunnen o.a. selecteren op regio (bijv. postcode of provincie), omvang, aantal tractoren, toekomstplannen en op specifieke teelten.

Specifieke teelten


Aardappeltelers
Een groot gedeelte van de akkerbouwers teelt aardappelen. Binnen de doelgroep aardappeltelers kunt u zich specifiek richten op consumptieaardappeltelers, fabrieksaardappeltelers, pootaardappeltelers.

Bietentelers
Het adressenbestand van AgriDirect bevat telers van voederbieten en telers van suikerbieten.

Uientelers
Ook voor adressen van uientelers bent u bij ons aan het juiste adres. Tevens kan er een onderscheid worden gemaakt tussen telers van zaaiuien en telers van poot- en plantuien.

Adressen van graantelers
Van alle akkerbouwteelten heeft de graanteelt het hoogste aandeel. Specifieke selecties kunnen gemaakt worden op onder andere wintertarwe, zomertarwe, gerst, spelt en overige tarwe.

Kooltelers
De telers van kool zijn in ons adressenbestand in diverse groepen onderverdeeld. Zo kunnen wij selecteren op onder andere bloemkool, spruitkool en bewaarkool.

Overige teelten
Zoekt u adressen van preitelers, schorseneren, koolzaad, graszaden, groenbemesters, handelsgewassen, andijvie, cichorei. Ook die hebben we in onze database!

Akkerbouw-actualisatie
Het succes van direct marketing staat of valt met de kwaliteit van adressen. Jaarlijks actualiseert AgriDirect alle akkerbouwers en opengrondgroentetelers vanaf een minimale omvang. Deze belronde noemen we de Akkerbouw-actualisatie. In deze jaarlijkse update brengen wij de activiteiten en toekomstplannen van akkerbouwers in kaart. Tevens biedt AgriDirect opdrachtgevers in staat één of meerdere eigen vragen op te nemen in deze actualisatie t.b.v. leadgeneratie of marktonderzoek.

Meer weten?

Vraag vrijblijvend meer informatie aan.
Neem contact met ons op

Download het akkerbouw
marktrapport

Ontvang gratis de meest actuele marktinformatie in één overzicht, met o.a. bedrijfskenmerken, agrarische activiteiten, teelten, informatie over machines en nog veel meer!

Onze nieuwste kennisinzichten