Op zoek naar een adressenbestand met akkerbouwers?

Wilt u een product of dienst promoten onder akkerbouwers? AgriDirect heeft het meest actuele en volledige adressenbestand met akkerbouwers in diverse landen. Met ons Agrarische Dataplatform vol adressen van akkerbouwbedrijven helpen wij u om uw doelgroep te bereiken. Het doel is u aan tafel te krijgen bij nieuwe klanten.

Filter en selecteer

Om voor u de juiste doelgroep te selecteren heeft AgriDirect informatie vastgelegd waarmee we de filtering kunnen maken die aansluit op uw wensen. Selecteren op o.a. regio (bijv. postcode of provincie), omvang, aantal tractoren, toekomstplannen en op specifieke teelten is voor ons geen probleem.

Specifieke teelten


Aardappeltelers
Een groot gedeelte van de akkerbouwers teelt aardappelen. Binnen de doelgroep aardappeltelers kunt u zich specifiek richten op consumptieaardappeltelers, fabrieksaardappeltelers, pootaardappeltelers.

Bietentelers
Het adressenbestand van AgriDirect bevat telers van voederbieten en telers van suikerbieten.

Uientelers
Ook voor adressen van uientelers bent u bij ons aan het juiste adres. Hierin maken we indien gewenst onderscheid tussen telers van zaaiuien en telers van poot- en plantuien.

Adressen van graantelers
Van alle akkerbouwteelten heeft de graanteelt het hoogste aandeel. Specifieke selecties zijn mogelijk op onder andere wintertarwe, zomertarwe, gerst, spelt en overige tarwe.

Kooltelers
De telers van kool zijn in ons adressenbestand in diverse groepen onderverdeeld. Zo selecteren wij voor u op specifieke gewassen, onder meer bloemkool, spruitkool en bewaarkool.

Overige teelten
Zoekt u adressen van preitelers, schorseneren, koolzaad, graszaden, groenbemesters, handelsgewassen, andijvie of cichorei? Ook die vindt u in onze database!

Actualisatie van adressenbestand akkerbouwers

Het succes van direct marketing staat of valt met de kwaliteit van adressen. Daarom actualiseert AgriDirect jaarlijks de gegevens van alle akkerbouwers en opengrondgroentetelers vanaf een minimale omvang. Deze belronde noemen we de Akkerbouw-actualisatie.

In deze jaarlijkse update brengen wij de activiteiten en toekomstplannen van akkerbouwers in kaart. Tevens biedt AgriDirect opdrachtgevers de kans één of meerdere eigen vragen op te nemen in deze actualisatie t.b.v. leadgeneratie of marktonderzoek.

Meer weten?

Bij Agridirect is het mogelijk om het adressenbestand met akkerbouwers te kopen voor eigen beheer of tijdelijk te leasen. Heeft u interesse in een dataset voor uw sales- of marketingacties? We voorzien u graag vrijblijvend van meer informatie.

Download het akkerbouw
marktrapport

Ontvang gratis de meest actuele marktinformatie in één overzicht. Hierin vindt u o.a. bedrijfskenmerken van akkerbouwers, agrarische activiteiten, teelten, informatie over machines en nog veel meer!

Onze nieuwste kennisinzichten