Korte termijnplannen boomkwekers, bloembollentelers, fruittelers en glastuinders

Ca. 20 % verwacht verandering in bedrijfsvoering

De korte termijnplannen in de tuinbouw

 

Een kleine 20 % van de boomkwekers, bloembollen-, fruittelers en glastuinbouwbedrijven verwacht een verandering in de huidige bedrijfsvoering op korte termijn. Dit blijkt uit een rondvraag in de tuinbouw van AgriDirect. Hiervoor is gesproken met 807 Nederlandse boomkwekers, 336 bloembollentelers, 623 fruittelers en 1.245 glastuinders.

De vraagstelling luidde: Wat zijn uw intenties voor de nabije toekomst?

Toekomstplannen korte termijn tuinbouw

Bron: AgriDirect – Maart 2024

Uit het onderzoek bleek dat ruim 8 op de 10 van de ondervraagden verwacht het bedrijf in de toekomst op de huidige voet voort te zetten. Dit varieert tussen de sectoren van 80% tot 85%.

Bovendien overweegt een kleinere groep op korte termijn het bedrijf uit te breiden. Vooral bloembollentelers (11,2%) verwachten binnenkort uitbreiding.

Daarentegen geeft ook een aanzienlijk aantal van de respondenten aan hun activiteiten geleidelijk af te bouwen, dan wel op korte termijn helemaal te beëindigen. Boomkwekers zijn in deze categorieën het meest uitgesproken.

Tenslotte verwacht een klein percentage van de respondenten op korte termijn te veranderen van bedrijfstak, het bedrijf over te dragen aan een opvolger of te verplaatsen binnen of buiten Nederland.

Meer marktinformatie over de tuinbouwsector ontvangen?

Download hier marktrapportages en ontvang nog veel meer interessante agrarische data.