1 op de 10 melkveehouders wil investeren in zonnepanelen

Duurzaamheid in de agrarische sector groeit al jaren. Steeds meer agrariërs willen investeren in zonnepanelen op daken, zonneweides etc. We zetten enkele cijfers op een rijtje.

10% van de melkveehouders wil op korte termijn investeren
Dat blijkt uit jaarlijks onderzoek van AgriDirect in het voorjaar, onder ruim 5000 Nederlandse melkveehouders. Meer dan 25% van deze investeringsbereide agrariërs is van plan om in de tweede helft van 2021 zonnepanelen aan te schaffen. Iets meer dan 23% zegt dit in 2022 van plan te zijn. 2,4% geeft aan dit jaar al een contract te hebben ondertekend.

Huidig gebruik alternatieve energie
In hetzelfde onderzoek is gevraagd of melkveehouders momenteel al gebruik maken van verschillende vormen van alternatieve energie op hun bedrijf.

Zonnepanelen
Het blijkt dat bijna 4 op de 10 melkveehouders op dit moment al gebruik maakt van zonnepanelen als alternatieve energiewinning. Dit is nog steeds met afstand de meest populaire manier van opwekken van duurzame energie.

Windenergie
Op afstand volgt het gebruik van windmolens. Slechts zo’n 3% van de melkveehouders geeft aan gebruik te maken van windmolens bij het opwekken van alternatieve energie. De percentages in vergelijking met andere sectoren zoals akkerbouw liggen niet ver uit elkaar. Zo maakt 2,9% van de akkerbouwers gebruik van windmolens.

Andere vormen van alternatieve energie zoals aardwarmte en biogas lijken met een percentage van minder dan 1% nog niet in opkomst.

Meer marktinformatie ontvangen?
Download hier
marktrapportages per sector.