1 op de 3 Nederlandse varkenshouders wil nieuwe stal, renoveren of verduurzamen

In totaal wil 30% van de varkenshouders een nieuwe stal bouwen of de bestaande stal renoveren/verduurzamen. Bijna 1 op de 7 varkenshouders in Nederland wil investeren in een nieuwe varkensstal.

Data-actualisatie
Dat blijkt uit resultaten van de jaarlijkse data-actualisatie van AgriDirect die van september t/m november 2021 heeft plaatsgevonden onder Nederlandse varkensbedrijven. Ruim 700 bedrijven hebben informatie gedeeld over bedrijfsactiviteiten waaronder het investeren in varkensstallen.

Lichte daling nieuwbouwplannen
14% van de ondervraagden heeft plannen om binnen twee jaar te investeren in een nieuwe varkensstal. Dit is een lichte daling in vergelijking met vorig jaar toen 15,4% deze plannen had.

Renoveren en verduurzamen
11,5% van de varkenshouders geeft aan de huidige stal te willen renoveren en 4,4% wil de stal gaan verduurzamen. Meestgenoemde onderdelen om te renoveren/verduurzamen zijn dak, stalvloer en gevel.

Verschil tussen fokzeugen-, vleesvarkenshouders en gesloten bedrijven
Als we deze groepen met elkaar vergelijken dan zien we dat het percentage nieuwbouwplannen bij gesloten bedrijven (20%) hoger is dan bij zeugenhouders (16%) en vleesvarkenshouders (9%).

Gesloten bedrijven hebben tevens meer renovatieplannen (16,5 %). Bij vleesvarkenshouders en zeugenhouders (beiden 9%) is dit beduidend minder.

Het percentage plannen om te verduurzamen ligt bij vleesvarkenshouders iets hoger (bijna 5%). Bij zeugenhouders ligt dit percentage op 4% en bij gesloten bedrijven op 3,3%.

Meer marktinformatie ontvangen?
Download hier marktrapportages per sector.