1 op de 4 melkveehouders heeft nevenactiviteit

Bijna 25% van de melkveehouders in Nederland heeft naast het agrarisch bedrijf nog andere zakelijke activiteiten. Men beheert natuur of laat zich inhuren als zzp’er.

Dit blijkt uit tussentijdse resultaten van de jaarlijkse data-actualisatie van AgriDirect die momenteel loopt. Ca. 2.400 Nederlandse melkveebedrijven hebben informatie gedeeld over zakelijke activiteiten die ze ondernemen naast hun agrarisch bedrijf.

Van natuurbeheer tot boerderijwinkel
8,6% stelt zich naast de melkveeactiviteiten ook beschikbaar voor natuurbeheer. 4% laat zich inhuren als zzp’er (o.a. als loonwerker) en 2,3% geeft aan een boerderijwinkel te hebben. Andere genoemde nevenactiviteiten zijn campings/vakantieverblijven, kinderopvang, zorgboerderij, dagactiviteiten en bed & breakfast (allemaal circa 1%).

Toekomstplannen
6,7% geeft aan van plan te zijn om in de toekomst een nevenactiviteit te starten. Wederom zijn natuurbeheer en zzp’er de meest genoemde activiteiten.