1 op de 5 melkveehouders wil investeren in stal

In totaal heeft bijna 20% van de Nederlandse melkveehouders plannen voor een investering in de stal. 10% wil de bestaande stal gaan renoveren, ca. 7% gaat voor een nieuwe stal. De overige ca. 3% heeft plannen om de stal te verduurzamen.

Dat blijkt uit resultaten van de jaarlijkse data-actualisatie van AgriDirect die in het voorjaar van 2021 heeft plaatsgevonden onder Nederlandse melkveebedrijven. Ongeveer 4000 bedrijven hebben informatie gedeeld over bedrijfsactiviteiten waaronder de behoefte om in de stal te investeren.

In welk gedeelte willen ze investeren?
Op de vraag welk onderdeel de investeringsbereide melkveehouders specifiek willen renoveren/verduurzamen wordt als volgt geantwoord:*

  • 40% geeft aan het dak te willen vernieuwen.
  • 32% te willen investeren in de stalvloer.
  • Eveneens geeft 32% aan de stalinrichting te willen vernieuwen.
  • 8% wil investeren in een gevel.

*Meerdere antwoorden mogelijk

Wanneer willen ze hierin investeren?
Daarnaast is gevraagd wanneer men verwacht deze investeringen te gaan doen. 10% heeft de opdracht al getekend. 17,6% geeft aan te wil investeren in de tweede helft van 2021. 22% wil investeren in 2022. 8,5% heeft dit gepland voor 2023 en 29% heeft nog geen tijdsplanning.

Meer marktinformatie ontvangen over melkveehouders?
Download hier marktrapportages.