1 op de 5 Nederlandse varkenshouders wil investeren in zonnepanelen

20% van de Nederlandse varkenshouders wil investeren in zonnepanelen op het bedrijf. Daarmee zet de stijgende trend van alternatieve energie in de agrarische sector door.

Data-actualisatie
Dat blijkt uit resultaten van de jaarlijkse data-actualisatie van AgriDirect die van september t/m november 2021 heeft plaatsgevonden onder Nederlandse varkensbedrijven. Ruim 700 bedrijven hebben tijdens onze actualisatieronde informatie gedeeld over bedrijfsactiviteiten, waaronder het investeren in alternatieve energie zoals zonnepanelen.

Zonnepanelen het meest in trek bij varkenshouders
Veruit de meest populaire bron van alternatieve energie is zonne-energie. Liefst 20% geeft aan in de nabije toekomst te willen investeren in zonnepanelen. Op ruime afstand volgt de interesse om te investeren in windenergie met ca. 3%. Minder dan 1% geeft aan te willen investeren in andere vormen van alternatieve energie zoals warmtepompen, aardwarmte of houtpelletkachels.

Verschil tussen fokzeugen-, vleesvarkenshouders en gesloten bedrijven
Als we deze groepen met elkaar vergelijken, dan zien we dat het investeringspercentage in zonnepanelen ongeveer gelijk ligt (ca. 20%). De investeringsbehoefte in windenergie ligt echter bij vleesvarkensbedrijven dubbel zo hoog ten opzichte van fokzeugenhouders en gesloten bedrijven (4% tegenover 2%).

71% van de varkensbedrijven geeft aan helemaal geen plannen te hebben om te investeren in alternatieve energie.

Meer marktinformatie ontvangen?
Download hier marktrapportages per sector.