1 op de 5 varkenshouders wil investeren in luchtwasser

Bijna 21% van de Nederlandse varkenshouders geeft aan in de toekomst te willen investeren in een luchtwasser.

Twee derde gebruikt al een luchtwasser
Ruim 63% van alle benaderde varkensbedrijven geeft aan een luchtwasser te gebruiken in de stal. Als er gekeken wordt naar soorten varkensbedrijven dan kunnen er grote verschillen geconstateerd worden. Het percentage is het hoogst bij de gesloten varkensbedrijven (81,9%), gevolgd door de fokzeugenbedrijven (66,3%). Iets meer dan de helft van de vleesvarkensbedrijven bezit een luchtwasser (52,2%).

Toekomstinvestering
In totaal geeft bijna 21% van de varkenshouders aan in de toekomst (zeer) geïnteresseerd zijn in het investeren in een luchtwasser. De gesloten varkensbedrijven en de fokzeugenbedrijven gaan samen aan kop met een percentage van ruim 24%. 17,6% van de vleesvarkensbedrijven wil investeren in een luchtwasser.

Data-actualisatie
Dit blijkt uit de actualisatie van agrimarketing- en marktonderzoeksbureau AgriDirect. Tijdens deze telefonische inventarisatie zijn in totaal ca. 3.200 Nederlandse varkenshouders (met minimaal 100 fokzeugen en/of 500 vleesvarkens) telefonisch benaderd met vragen over bedrijfsactiviteiten, toekomstplannen en investeringsplannen.

Meer marktinformatie ontvangen?
Download hier marktrapportages per sector.