Akkerbouwers en loonwerkers investeren steeds meer in precisielandbouw

Akkerbouwers en loonwerkers maken gebruik van verschillende methodes binnen precisie-landbouw. Zo gebruikt meer dan de helft GPS op tractoren en wil bijna 11% hierin investeren in de toekomst.

Dit blijkt uit steekproefvragen van de jaarlijkse data-actualisatie van AgriDirect, waarbij ruim 2300 Nederlandse akkerbouwers en loonwerkers informatie hebben gedeeld over bedrijfsactiviteiten, toekomst- en investeringsplannen. Van deze agrariërs maakt 53,5% gebruik van GPS op tractoren.

Andere toegepaste methodes
Andere methodes die worden toegepast zijn o.a. automatische waarschuwingssystemen tegen ziektes of plagen (7,9%), satellietkaarten (7,5%), autonome landbouwmachines (3,9%) en drones (3,5%). 40% geeft aan geen methodes van precisielandbouw toe te passen.

Investeringsplannen in precisielandbouw
Er is ook gevraagd naar de voornemens om in de toekomst te investeren in deze methodes. Het blijkt dat 10,9% wil investeren in GPS op tractoren, 3,4% in satellietkaarten, 2,1% in autonome landbouwmachines, 1,4% in drones en 1,3% in automatische waarschuwingssystemen. Daarnaast geeft 5,4% aan wel de intentie te hebben om te investeren, maar de mogelijkheden daartoe niet heeft.

Meer marktinformatie ontvangen?
Download hier marktrapportages per sector.