BBB heerst bij agrariërs met grote voorsprong op andere partijen

Uit een recente verkiezingspeiling van AgriDirect, gehouden tussen 29 september en 1 oktober en online ingevuld door 995 boeren en tuinders, blijkt dat bijna 7 op de 10 agrariërs hun stem zouden toekennen aan de BoerBurgerBeweging (BBB) als er op dit moment verkiezingen zouden plaatsvinden. Op aanzienlijke afstand volgt de SGP, die kan rekenen op 7% van de stemmen. De VVD en het CDA behalen elk ongeveer 6% van de stemmen in de peiling van AgriDirect. NSC (de partij van Pieter Omtzigt) kan rekenen op circa 4% van de stemmen, terwijl de PVV ongeveer 2% van de stemmen krijgt. De overige partijen scoren allemaal lager dan 2% en delen gezamenlijk 5% van de stemmen. Ongeveer 5% van de agrariërs geeft aan nog niet te weten op welke partij ze zouden stemmen als er nu verkiezingen zouden zijn.

Agrarische verkiezingspeiling

 

In het onderzoek is ook gevraagd op welke partij ze bij de verkiezingen in 2021 hebben gestemd. BBB kan rekenen op een ruime verdubbeling van het aantal stemmen in vergelijking met 2021 (30% in 2021 t.o.v. 66% op dit moment). Waar 25% van de agrariërs aangeeft in 2021 op het CDA gestemd te hebben en 21% op de VVD, is dit nu voor beide partijen slechts 6%. De SGP en PVV blijven redelijk gelijk aan wat de boeren aangeven in 2021 gestemd te hebben.

Agrarische verkiezingspeiling

Binnen de verschillende agrarische sectoren heeft de BBB de grootste aanhang onder agrariërs met hokdieren (varkens- en pluimvee), waarvan maar liefst 8 van de 10 aangeeft op deze partij te stemmen als er nu verkiezingen zouden zijn. Ook graasdierhouders tonen aanzienlijke steun voor BBB. Van deze groep geeft 7 van de 10 aan hun stem aan deze partij te geven als er nu verkiezingen zouden zijn. Akkerbouwers volgen op de derde plaats met twee derde van de stemmen voor BBB. Ten slotte blijkt uit de peiling dat tuinders, hoewel ze nog steeds aanzienlijke steun tonen, de kleinste achterban vormen. Van deze groep geeft de helft aan op BBB te stemmen als er nu verkiezingen zouden zijn.

 

Agrarische verkiezingspeiling

Wat betreft de geografische verdeling heeft BBB de grootste achterban in Zuid-Nederland, waar op dit moment ca. drie kwart van de agrariërs van plan is om op BBB te stemmen. In Noord-Nederland en Oost-Nederland geeft 7 van de 10 de voorkeur aan BBB, gevolgd door West-Nederland, waar ruim de helft van plan is om op BBB te stemmen. Het aandeel in West-Nederland is logischerwijs te verklaren door de hoge concentratie tuinbouwbedrijven in dit gebied, waarbij de BBB in vergelijking met andere sectoren minder presteert. In West-Nederland vormt de SGP met 12% van de stemmen de grootste bedreiging voor BBB.

Agrarische verkiezingspeiling

Van de agrariërs met uitbreidingsplannen of plannen om het bedrijf binnenkort over te dragen aan een opvolger, stemt 7 van de 10 op BBB. Voor agrariërs die van plan zijn om op de huidige voet door te gaan, is dit 65%. Van de stoppende of afbouwende boeren geeft 57% aan op BBB te stemmen.

Agrarische verkiezingspeiling

Wat de leeftijdscategorie betreft, blijken er geen grote verschillen te zijn in het stemgedrag tussen oudere en jongere boeren. Van de agrariërs die een opvolger hebben geeft 7 op de 10 aan op BBB te stemmen, vergeleken met 6 op de 10 waar (nog) geen opvolger bekend is.

Agrarische verkiezingspeiling

Bron: AgriDirect verkiezingspeiling

Verklaring betreffende de Gegevensverzameling:

Deze verkiezingspeiling is uitgevoerd tussen 29 september en 1 oktober en heeft reacties ontvangen van 995 boeren. De peiling is verspreid via e-mail naar een geselecteerde steekproef van meer dan 15.000 agrariërs. Deze peiling wordt driemaal gehouden in de aanloop naar de verkiezingen om politieke verschuivingen te volgen.

AgriDirect hanteert een gecontroleerde verspreiding waarbij één contactpersoon per agrarisch bedrijf, doorgaans het bedrijfshoofd, wordt betrokken. Deze methodologie waarborgt nauwkeurige en gerichte communicatie met elk bedrijf.

Onderbouwing onderzoek, inclusief tabellen en grafieken
Voor toelichting en vragen over de onderbouwing, tabellen en grafieken van dit onderzoek kunt u contact opnemen met Luke Hekers van AgriDirect.

Bel: +31475492549
Mail: luke.hekers@agridirect.nl

Download hier meer relevante marktinformatie