CDA mag wederom rekenen op meeste stemmen van land- en tuinbouwers

Tijdens de Tweede Kamerverkiezingen mag het Christen-Democratisch Appèl (CDA) wederom rekenen op de meeste stemmen van de Nederlandse land- en tuinbouwers. 41,1% van de agrariërs die hun stem reeds hebben bepaald, stemmen op 15 maart 2017 op het CDA. Het vertrouwen in de VVD is ten opzichte van de verkiezingen in 2012 gedaald.

Dit blijkt uit het ‘Verkiezingsonderzoek land- en tuinbouw 2017’ dat agrimarketing- en marktonderzoeksbureau AgriDirect onlangs in samenwerking met Nieuwe Oogst heeft uitgevoerd. Ruim 600 agrarische ondernemers namen deel aan deze online inventarisatie. Sinds 2002 voert AgriDirect in aanloop naar nieuwe parlementsverkiezingen verkiezingspeilingen uit. Op basis hiervan kunnen de stemvoorkeuren van de land- en tuinbouwers worden vergeleken.

Boerenstemmen gaan hoofdzakelijk naar vijf partijen
Van de 28 politieke partijen die zich verkiesbaar hebben gesteld tijdens de Tweede Kamerverkiezingen, krijgen vijf partijen de meeste steun vanuit de Nederlandse agrariërs. CDA, VVD, SGP, PVV en ChristenUnie mogen rekenen op boerenstemmen. CDA voert de lijst aan.

Meeste stemmen voor CDA vanuit West-Nederland
Het CDA kan rekenen op de meeste agrarische stemmen vanuit West-Nederland. Daar is 48,3% van de agrariërs van plan om op CDA te gaan stemmen. De minste bijval komt vanuit het zuiden (36,2%). Als er een vergelijking wordt gemaakt in sectoren, dan zijn het de varkens- en pluimveehouders die het meest kiezen voor het CDA (45,0%).

Vertrouwen in VVD gedaald
Bij de komende verkiezingsronde kan de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) rekenen op circa een kwart van de boerenstemmen. Het vertrouwen in de VVD lijkt voor het eerst gedaald. Tot aan de parlementsverkiezingen in 2012 nam dit vertrouwen juist toe, toen kon de VVD nog rekenen op 38,2% van de stemmen. VVD krijgt de meeste stemmen vanuit Oost-Nederland (27,1%) en de akkerbouwsector (26,0%). De meeste stemmers heeft VVD verloren aan CDA en SGP.

Meer stemmers voor SGP
De ontwikkeling in stemgedrag toont dat de SGP al enkele verkiezingen op rij meer stemmen werft. Dit jaar kan SGP rekenen op 17,2% van de agrarische stemmen. Vanuit de varkens- en pluimveesector mag de SGP de meeste stemmen verwachten (20,7%), binnen de akkerbouwsector de minste (12,7%).

Weer meer aanhang voor PVV
Ook de Partij voor de Vrijheid (PVV) ziet het stemgedrag in positieve zin ontwikkelen. Waar in 2012 het percentage PVV-stemmers onder de boeren en tuinders afnam (2,3%), mag de PVV dit jaar rekenen op 8,7% van de boerenstemmen. De populariteit van PVV is het hoogst onder de akkerbouwers (9,9%). De varkens- en pluimveehouders hebben het minste vertrouwen in de partij van Geert Wilders (4,0%).