Drones in akkerbouw verdubbeld

In de Nederlandse akkerbouwsector gebruikt 4,7% drones. Daarmee is het percentage meer dan verdubbeld ten opzichte van 2018. Vorig jaar maakte nog 1,8% van de akkerbouwers gebruik van drones.

Dit blijkt uit de akkerbouw actualisatie 2019 van AgriDirect. Tijdens deze telefonische inventarisatie zijn Nederlandse akkerbouwers telefonisch benaderd met vragen over agrarische activiteiten, toekomst- en investeringsplannen. Circa 1000 akkerbouwers hebben vragen beantwoord over het inzetten van drones ter optimalisatie van hun teelten.

Gebruik drones naar aantal hectare
Grotere akkerbouwbedrijven gebruiken logischerwijs percentueel gezien meer drones dan kleinere bedrijven. Zo blijkt dat 12,3% van de akkerbouwers met meer dan 100 hectare grond gebruikmaakt van drones. Bij bedrijven met 10 tot 20 hectare komt dit percentage neer op slechts 1,8%.

Bijna 1 op de 5 akkerbouwers heeft interesse in drones
Verder blijkt 19,2% van de akkerbouwers (zeer) geïnteresseerd te zijn in het inzetten van drones ter optimalisatie van teelten. Dit is een stijging van 5,8% ten opzichte van 2018. Vorig jaar gaf 13,4% aan interesse te hebben.

Interesse naar aantal hectare
Als we kijken naar de interesse in drones naar bedrijfsgrootte, dan zien we dat de grotere bedrijven ook meer geïnteresseerd zijn. Bedrijven met 100 hectare grond of meer zijn het meest geïnteresseerd in het inzetten van drones (31,2%). Bedrijven met 10 tot 20 hectare grond zijn het minst geïnteresseerd (11,7%).