Grote verschillen in stemgedrag tussen boeren en tuinders

Uitslag agrarische verkiezingspeiling: BBB levert in, VVD en PVV stijgen

In de aanloop naar de verkiezingen blijkt er een opvallende verschuiving te zijn in de voorkeur van boeren en tuinders. Hoewel een aanzienlijke meerderheid (61%) nog steeds overweegt op BBB te stemmen, toont de derde verkiezingspeiling, slechts enkele dagen voor de verkiezingen, een daling (-4%) ten opzichte van eerdere peilingen. Zowel de VVD (+3%) als de PVV (+2%) kunnen rekenen op een groeiende steun vanuit de agrarische sector.

Deze resultaten komen voort uit de verkiezingspeiling onder boeren en tuinders, uitgevoerd door AgriDirect tussen 15 en 19 november. Terwijl VVD, SGP en CDA elkaar in voorgaande peilingen niet veel ontliepen, zij het op afstand van de BBB, lijkt de VVD in de laatste peiling de duidelijke nummer twee te zijn geworden. De PVV verdubbelt haar steun en komt nu als vijfde partij naar voren, achter SGP en het CDA. NSC levert iets in, terwijl zowel BVNL als FvD kunnen rekenen op 2% van de stemmen van boeren en tuinders.

Verkiezingspeiling agrariërs

Binnen verschillende sectoren vallen aanzienlijke verschillen in stemgedrag op. Bij hokdierbedrijven (varkens- en pluimveehouders) kan de BBB op de meeste steun rekenen, met bijna 8 op de 10 die hun voorkeur uitspreken voor deze partij. Voor tuinbouwbedrijven ligt dit percentage ‘slechts’ op 43% die van plan is op de BBB te stemmen. Bij de graasdierbedrijven volgt het CDA als tweede partij met 7% steun achter de BBB (67%). Bij hokdier-, akkerbouw- en tuinbouwbedrijven blijkt de VVD consequent de tweede partij te zijn na de BBB. Opvallend is dat in de tuinbouw zelfs 1 op de 5 de voorkeur geeft aan de VVD.

Verkiezingspeiling agrarische sectoren

Bron: AgriDirect verkiezingspeiling

Verklaring betreffende de Gegevensverzameling:

Deze verkiezingspeiling is uitgevoerd tussen 15 oktober en 19 november en heeft reacties ontvangen van 1.158 boeren en tuinders. De peiling is verspreid via e-mail naar meer dan 15.000 agrariërs. Deze peiling is driemaal gehouden in de aanloop naar de verkiezingen om politieke verschuivingen te volgen.

AgriDirect hanteert een gecontroleerde verspreiding waarbij één contactpersoon per agrarisch bedrijf, doorgaans het bedrijfshoofd, wordt betrokken. Deze methodologie waarborgt nauwkeurige en gerichte communicatie met elk bedrijf.

Onderbouwing onderzoek, inclusief tabellen en grafieken
Voor toelichting en vragen over de onderbouwing, tabellen en grafieken van dit onderzoek kunt u contact opnemen met Luke Hekers van AgriDirect.

Bel: +31475492549
Mail: luke.hekers@agridirect.nl

Download hier meer relevante marktinformatie.