Meer dan de helft van de fruittelers beregent tegen nachtvorst

Het beregenen van bloesem door fruittelers is met afstand de meest gebruikte voorzorgsmaatregel ter bescherming tegen de nachtvorst.

Voorzorgsmaatregelen

Dit blijkt uit de jaarlijkse data-actualisatie van AgriDirect, waarbij zo’n 800 Nederlandse fruittelers informatie delen over bedrijfsactiviteiten, toekomst- en investeringsplannen. Van deze fruittelers beregent 56,5% in het voorjaar de bloesem om schade te voorkomen. 34% van de ondervraagden zegt helemaal geen voorzorgsmaatregelen te nemen tegen de nachtvorst. In 2019 bleek de vorstschade op verschillende plaatsen mee te vallen dankzij voorzorgsmaatregelen (Bron: AGF).

Andere maatregelen
Slechts een klein percentage van de fruittelers gebruikt andere voorzorgsmaatregelen dan beregening: vuurpotten (3,4%), overkappingen (2,7%), heteluchtkanonnen (2,6%), windmachines/ventilatoren (1,6%), inpakken in folie/plastic (1,1%).

Meer marktinformatie ontvangen?
Download hier marktrapportages per sector.