Meer uitbreiders én stoppers in glastuinbouwsector

Het totale percentage van glastuinders dat het bedrijf wil uitbreiden of wil laten opvolgen is gestegen naar 13,2%. Tegelijkertijd zijn er ook meer glastuinders die aangeven te willen stoppen of af te willen bouwen.

Dit blijkt uit de GlastuinbouwScanner 2017 van AgriDirect. Dit is de jaarlijkse telefonische inventarisatie onder Nederlandse glastuinbouwbedrijven. In de maanden oktober en november 2017 werden circa 3200 glastuinders benaderd met vragen over onder andere hun toekomst- en investeringsplannen.

Stijgende trend bij uitbreiders
Vanaf 2015 is het percentage uitbreiders al stijgende. Waar in 2015 nog 8,6% aangaf het bedrijf te willen uitbreiden of op te laten volgen, is dit in 2017 13,2%. Afgelopen jaar steeg het percentage met 3,3%.

Ook percentage stoppers stijgt
Tegelijkertijd stijgt het percentage stoppers in 2017 naar 11,3%. Vanaf 2013 leek ook hier een stijgende trend te ontstaan. Het percentage daalde echter in 2016. Afgelopen jaar steeg het weer met 2,8%.

Meeste uitbreiders bij bedrijven met opkweekmateriaal
Bedrijven met opkweekmateriaal gaan aan kop als het gaat om de meeste uitbreiders: 15,2%. Vlak daar achter volgen de bedrijven met potplanten (15,1%). Bedrijven met vaste planten hebben relatief gezien de minste uitbreiders met 7,6%.
Bedrijven met snijbloemen hebben de meeste stoppers/afbouwers met 13,2%. De minste stoppers bevinden zich in de categorie van bedrijven met vaste planten (6,1%).

De herstructurering van de glastuinbouwsector lijkt zich in versneld tempo voort te zetten. Het gevolg hiervan kan zijn dat het aantal bedrijven sneller daalt en dat overblijvende bedrijven steeds groter worden.

Meer marktinformatie ontvangen?
Download hier marktrapportages per sector.