Meerderheid varkenshouderijen wil doorgaan zoals nu, maar hoe lang is dat nog mogelijk?

Dat blijkt uit resultaten van de jaarlijkse data-actualisatie van AgriDirect die in het najaar van 2021 heeft plaatsgevonden onder Nederlandse varkenshouderijen. Ruim 700 bedrijven hebben gegevens gedeeld over bedrijfsactiviteiten waaronder vragen over toekomstintenties en bedrijfsopvolging.

Ruim 64% van de ondervraagde varkenshouders geeft aan het bedrijf in de nabije toekomst te willen voortzetten zoals ze dat op dit moment doen. Dat betekent dat ze voorlopig geen intenties hebben om te groeien of bijvoorbeeld van bedrijfstak te switchen. Slechts 2,8% geeft aan in de nabije toekomst het bedrijf te willen verkopen of te laten overnemen door een opvolger. Stoppen is voor de meerderheid nog niet aan de orde.

Opvolger (nog) niet bekend
Maar hoe lang is het voortzetten van het bedrijf nog mogelijk zonder opvolger? Een opvolger is voor de meeste varkenshouders namelijk (nog) niet in zicht. Aan de bedrijfseigenaren boven de 55 jaar werd de vraag gesteld of er al een opvolger voor het bedrijf bekend is. Hierop antwoordde 60% dat deze op dit moment (nog) niet bekend is.

Alle cijfers op een rij

  • 12% heeft plannen het bedrijf uit te breiden.
  • 64,5% wil doorgaan zoals nu.
  • 8% van de varkenshouders is van plan het bedrijf langzaam af te bouwen of te beëindigen
  • 21% wil het bedrijf optimaliseren.
  • Bij 60% is de opvolger (nog) niet bekend
  • Bij 23% is de opvolger wel bekend
  • Bij 17% is de opvolger reeds in de maatschap opgenomen


Meer marktinformatie ontvangen?
Download hier marktrapportages per sector.