Melkveehouders blijven investeren in stallen

De investeringsplannen van melkveehouders in stallen blijven gelijk ten opzichte van 2019. In totaal is ongeveer 15% van plan om te investeren in nieuwbouw of renovatie. De coronacrisis lijkt melkveehouders dus voorlopig niet af te schrikken.

Dit blijkt uit tussentijdse resultaten van de jaarlijkse data-actualisatie van AgriDirect die momenteel loopt. Tot nu toe hebben 3.200 Nederlandse melkveebedrijven informatie gedeeld over bedrijfsactiviteiten, toekomst- en investeringsplannen.

Nieuwbouw, renovatie en verduurzaming
Rundveehouders hebben plannen ten behoeve van renovatie, nieuwbouw en verduurzaming van hun stallen. 8,3% van de ondervraagden is van plan te renoveren, 6,7% wil nieuwe stallen bouwen en 3,8% wil de bestaande stallen verduurzamen.

Investeringstermijn
Het merendeel van degene met investeringsplannen wil deze realiseren in de tweede helft van 2020 (21,8%) of in de eerste helft van 2021 (13,3%).

Cijfers vergelijkbaar met 2019
In 2019 gaf een vergelijkbaar percentage aan te willen investeren in nieuwbouw of renovatie. De coronacrisis lijkt melkveehouders dus niet af te schrikken als het gaat om investeringsplannen in stallen.

Meer marktinformatie ontvangen?
Download hier marktrapportages per sector.