Steeds meer melkveebedrijven hebben zonnepanelen

32,5% van de melkveehouders in Nederland maakt gebruik van zonnepanelen op het bedrijf. Een stijging van ruim 5% ten opzichte van 2019.

Dat blijkt uit resultaten van de jaarlijkse data-actualisatie van AgriDirect die in het voorjaar heeft plaatsgevonden onder Nederlandse melkveebedrijven. Ongeveer 6000 bedrijven hebben informatie gedeeld over bedrijfsactiviteiten waaronder het gebruik van alternatieve energie.


Stijging ten opzichte van 2019
Waar vorig jaar het percentage melkveebedrijven nog uitkwam op 27,1%, is dit nu gestegen met 5,4%. Grotere bedrijven maken het meest gebruik van zonne-energie. Zo gebruikt ca. 35% van de bedrijven met minimaal 150 koeien zonnepanelen. Bij bedrijven met 50 tot 100 koeien is dit ca. 25%.

Weinig gebruik van andere methodes
Zonne-energie is met afstand de meest populaire manier van alternatieve energie opwekken. Slechts 2,4% van de melkveehouders heeft windmolens en minder dan 1% maakt gebruik van biogas of aardwarmte. 64% geeft aan (nog) geen gebruik te maken van enige vorm van alternatieve energie.