Weidegang bij melkveebedrijven neemt toe

In 2021 past bijna driekwart van de Nederlandse melkveebedrijven volledige weidegang toe. Daarnaast zegt 1 op de 10 aan deelweidegang te doen.

Dat blijkt uit resultaten van de jaarlijkse data-actualisatie van AgriDirect die in het voorjaar van 2021 heeft plaatsgevonden onder Nederlandse melkveebedrijven. Ongeveer 3.400 bedrijven hebben gegevens gedeeld over bedrijfsactiviteiten waaronder weidegang.

Stijging ten opzichte van voorgaande jaren
Uit het onderzoek van AgriDirect blijkt dat 73,6% volledige weidegang toepast en 9,7% deelweidegang*. In totaal doet dus ruim 83% aan weidegang. Dit is een stijging van ruim 3% ten opzichte van 2018 toen cijfers van het CBS aantoonden dat 80% van de melkveebedrijven weidegang toepaste. Dit is eveneens in lijn met de cijfers van het CBS van 2020.

16% van de bedrijven laat de koeien permanent binnen.

Aantal uren per dag
Als er gekeken wordt naar het gemiddeld aantal uren per dag dat koeien buiten staan zien we verschillen. Zo’n 60% van de koeien staat 7 tot 12 uur per dag buiten, terwijl ongeveer 25% 6 uur (of minder) per dag in de wei staat. Een paar procent van de melkveebedrijven laat de koeien meer dan 12 uur per dag buiten staan.

Aantal dagen per jaar
Het merendeel van de koeien (ca. 44%) staat tussen de 151 en 200 dagen buiten. Ongeveer 29% van de koeien loopt tussen de 121 en 150 dagen buiten. Zo’n 18% van de melkveebedrijven laat de koeien 120 dagen per jaar buiten lopen.

Maart, April, Mei..?
63% van de melkveebedrijven laat de koeien vanaf april buiten lopen. 23% vanaf mei en bijna 8% al vanaf maart.

Meer marktinformatie ontvangen over melkveehouders?
Download hier marktrapportages per sector.

*Bij volledige weidegang laten melkveehouders hun koeien minstens 120 dagen per jaar, minstens 6 uur per dag in de wei (of 120 dagen en 720 uur per jaar). Bij deel weidegang staat 25% van de koeien minimaal 120 dagen per jaar in de wei.