Zonnepanelen het meest in trek bij pluimveehouders

Uit onderzoek blijkt dat pluimveebedrijven voorop lopen als het gaat om zonne-energie ten opzichte van andere agrarische sectoren. Tuinders hebben het minst vaak zonnepanelen op hun bedrijf.

Dit blijkt uit resultaten van de jaarlijkse data-actualisaties van AgriDirect (2019), waarbij ruim 13.000 Nederlandse land- en tuinbouwbedrijven uit verschillende agrarische sectoren informatie hebben gedeeld over bedrijfsactiviteiten, toekomst- en investeringsplannen.

4 op 10 pluimveehouders heeft zonnepanelen
Ruim 40% van de Nederlandse pluimveehouders heeft zonnepanelen. Sector breed gezien is dit de groep die met afstand het meest gebruik maakt van deze vorm van alternatieve energie. De pluimveehouders worden gevolgd door de rundveebedrijven (27,1%), akkerbouwbedrijven (26,8%) en de varkensbedrijven (24,8%).

Lager percentage in tuinbouw
Bij tuinbouwbedrijven ligt dit percentage duidelijk een stuk lager. Zo heeft 19,5% van de glastuinders zonnepanelen en 16,9% van de fruittelers (bijvoorbeeld op daken van bedrijfsruimtes of waterbassins). Boomkwekers sluiten de rij met 14,7%.

Meer marktinformatie ontvangen?
Download hier marktrapportages per sector.