Persberichten

donderdag 17 januari 2019

Meer agrariërs actief op social media

Bijna de helft van de Nederlandse agrariërs (48,6%) is actief op social media. In 2016 was dit nog ongeveer 44%. 78% is actief op Facebook, een stijging van ruim 20% ten opzichte van 2016.

Dit zijn de resultaten van het communicatieonderzoek dat AgriDirect afgelopen maanden heeft uitgevoerd. Ruim 800 Nederlandse land- en tuinbouwers hebben vragen over hun communicatie- en informatiegedrag beantwoord waarmee een representatieve analyse van het communicatiegedrag van agrariërs mogelijk is geworden. Alle gegevens zijn bovendien herwogen naar de daadwerkelijke populatieverhoudingen in de markt.

Dagelijks op social media
Bijna twee derde van de agrariërs op social media, is op dagelijkse basis online actief. 27,7% zegt wekelijks op social media actief te zijn. Slechts 2,6% van de ondervraagden is zelden tot nooit actief. Daarnaast blijkt dat relatief meer jongere agrariërs op social media te vinden zijn dan oudere. Agrariërs tot 45 jaar bereiken het hoogste percentage met 62,5%. Van de groep agrariërs ouder dan 65 is 42,9% actief op social media.

Facebook blijft meest populair, Instagram stijgt fors
78% van de agrariërs op social media maakt gebruik van Facebook. In 2016 was dit nog 56,7%. Ook het gebruik van YouTube is sterk gestegen van 27,3% in 2016 naar 44,3% in 2019. De opvallendste stijging is die van Instagram. Tegenwoordig maakt 13% gebruik van Instagram, in 2016 was dit slechts 2,5%.

Social media voor privédoelen en nieuwsvoorziening
Agrariërs geven aan hoofdzakelijk gebruik te maken van social media voor privédoelen (67,4%). Daarnaast zet 64,3% social media in voor het lezen van agrarisch nieuws en volgt 21,4% nieuws over producten en machines.

Uitgebreide rapportage
Bij AgriDirect is een uitgebreide rapportage verkrijgbaar met daarin de bereikcijfers van alle agrarische vakbladen naar de agrarische hoofdtakken, bedrijfsomvang, regio en de leeftijd van agrarische ondernemers. Verder worden de resultaten ook gepresenteerd naar de belangrijkste informatiekanalen, welke agrarische beurzen recentelijk bezocht zijn, welke e-mailnieuwsbrieven men regelmatig ontvangt, in welke mate men actief is op het gebied van social media en op welke social media men vooral actief is. Ook wordt de rol bekeken van direct mailings en de mate waarin men ontvangen informatie leest en inziet.

Onze opdrachtgevers

Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist.