Meer agrariërs actief op social media

Bijna de helft van de Nederlandse agrariërs (48,6%) is actief op social media. In 2016 was dit nog ongeveer 44%. 78% is actief op Facebook, een stijging van ruim 20% ten opzichte van 2016.

Dit zijn de resultaten van het communicatieonderzoek dat AgriDirect in 2019 heeft uitgevoerd. Ruim 800 Nederlandse land- en tuinbouwers beantwoordden vragen over hun communicatie- en informatiegedrag.

Dagelijks op social media
Bijna twee derde van de agrariërs op social media, is op dagelijkse basis online actief. 27,7% zegt wekelijks op social media actief te zijn. Slechts 2,6% van de ondervraagden is zelden tot nooit actief. Daarnaast blijkt dat relatief meer jongere agrariërs op social media te vinden zijn dan oudere. Agrariërs tot 45 jaar bereiken het hoogste percentage met 62,5%. Van de groep agrariërs ouder dan 65 is 42,9% actief op social media.

Facebook blijft meest populair, Instagram stijgt fors
78% van de agrariërs op social media maakt gebruik van Facebook. In 2016 was dit nog 56,7%. Ook het gebruik van YouTube is sterk gestegen van 27,3% in 2016 naar 44,3% in 2019. De opvallendste stijging is die van Instagram. Tegenwoordig maakt 13% gebruik van Instagram, in 2016 was dit slechts 2,5%.

Social media voor privédoelen en nieuwsvoorziening
Agrariërs geven aan hoofdzakelijk gebruik te maken van social media voor privédoelen (67,4%). Daarnaast zet 64,3% social media in voor het lezen van agrarisch nieuws en volgt 21,4% nieuws over producten en machines.

Meer marktinformatie ontvangen?
Download hier marktrapportages per sector.