Hoe verzamelen jullie data?

Met toestemming van agrarische bedrijven benaderen onze gespecialiseerde callcenter agents land- en tuinbouwers om data zoals bedrijfsgegevens, toekomst- en investeringsplannen en aanvullende informatie te actualiseren. De data uit ons Dataplatform Agrarische Sector actualiseren we jaarlijks tijdens onze sectorale actualisatieprogramma’s.