Het aantal melkveehouders met uitbreidingsplannen loopt sterk terug

Het aantal melkveehouders met uitbreidingsplannen loopt sterk terug

Uit de jaarlijkse inventarisatie van AgriDirect blijkt dat het aantal melkveehouders dat in de nabije toekomst wil uitbreiden aanzienlijk afneemt in vergelijking met voorgaande jaren. In maart zijn wij gestart met de informatieverzameling bij melkveebedrijven. Ruim 3.000 bedrijven (≥50 koeien) beantwoordde een jaarlijks terugkerende vraag m.b.t. de intenties voor de nabije toekomst.

De vraagstelling aan de melkveehouders luidde: “Wat zijn uw intenties voor de nabije toekomst? Wilt u doorgaan zoals nu op uw bedrijf, of wilt u uw bedrijf beëindigen en verkopen, of wilt u juist uitbreiden en productiecapaciteit bijkopen, of heeft u wellicht plannen om uw bedrijf geheel of gedeeltelijk binnen of buiten Nederland te gaan verplaatsen?”

 

 

Uit de vergelijking met voorgaande jaren blijkt dat de uitbreidingsplannen sterk zijn teruggelopen. In 2023 geeft slechts 8,1% van de melkveehouders aan uitbreidingsplannen te hebben, tegenover 13,5% in 2022. Tegelijkertijd is er een toename van ruim één procent in het aantal melkveebedrijven dat de intentie heeft het bedrijf te beëindigen, wat neerkomt op een verdubbeling (1,1% in 2022 versus 2,2% in 2023). Daarnaast zijn er meer bedrijven die langzaam afbouwen (3,5% in 2023 versus 2,5% in 2022). Deze stijgende trend van bedrijven met afbouwintenties is duidelijk zichtbaar als we kijken naar de laatste vijf jaar.

Het percentage melkveebedrijven dat voornemens is het bedrijf over te laten nemen door een opvolger blijft redelijk stabiel, met 2,1% in 2023 ten opzichte van 2,0% in 2022. Daarnaast geeft bijna 9 op de 10 melkveehouders aan op de huidige voet door te willen gaan met het bedrijf.

Dit resultaat is gebaseerd op een jaarlijkse peilingsvraag van AgriDirect waarbij geen verdiepend onderzoek is gedaan naar de redenen achter de verschuivingen in intenties van melkveehouders. Al zullen deze hoogstwaarschijnlijk terug te herleiden zijn naar de onzekerheden binnen de sector.

Voor meer informatie, neem contact op met Luke Hekers

Bel: +31475492549
Mail: luke.hekers@agridirect.nl

Bron: Agridirect B.V.

 

Meer marktinformatie van de akkerbouwsector ontvangen?

Download hier marktrapportages en ontvang nog veel meer interessante agrarische data.