Agrarische data: Wat betekent het eigenlijk?

De term ‘data’ wordt tegenwoordig te pas en te onpas gebruikt. Agrarische data wordt steeds belangrijker in het dagelijks leven van agrarische toeleveranciers. Maar wat houdt het eigenlijk écht in? En wat betekent dit in context voor de agrarische sector en agrimarketing?

Wat betekent ‘data’?
Camebridge Dictionary beschrijft de term data als volgt: Data zijn gegevens, met name feiten of getallen, die worden verzameld om te worden onderzocht en om te worden gebruikt bij de besluitvorming. Informatie in een elektronische vorm die door een computer kan worden opgeslagen en gebruikt.

Dit is een ruime definitie. Echter, data wordt pas echt interessant als het ook relevant is voor jouw organisatie.

Relevantie van data
Data is onbewerkt en heeft geen betekenis. Volgens onderzoeker Gene Bellinger bestaat data uit onsamenhangende symbolen, cijfers, woorden etc. Data wordt pas bruikbaar wanneer het in een bepaalde context geplaatst kan worden. Voor de interpretatie van data is betekenis en samenhang van belang. Hoe specifieker de data en hoe hoger de relevantie, des te waardevoller het is. Als er betekenis gegeven wordt aan data dan noemen we het ‘informatie’. Informatie die je in kan zetten om je doelen te bereiken.

Voorbeeld
Willekeurige agrarische adressen van Nederlandse agrarische bedrijven zeggen op zichzelf niet zo veel. Als je als toeleverancier echter de veebezetting, teelten, aantal hectares, investeringsplannen of merkvoorkeuren weet van deze adressen, dan is deze informatie natuurlijk veel relevanter voor jouw bedrijf en kan dit je helpen beter in contact te komen met je doelgroep.


Voorbeelden van agrarische informatie:

  • Aantallen bedrijven in verschillende sectoren, met bijbehorende teelten, veebezetting, merkvoorkeuren etc.
  • Agrarische adressen. Denk aan (bedrijfs)naam, adres, woonplaats en telefoonnummer
  • Agrarische marktinformatie zoals marktaandelen van machineleveranciers
  • Plannen van agrariërs zoals investeringsplannen en toekomstplannen
  • Mate van duurzaamheid en innovatie


Meer weten over data?

Lees ook het artikel: ‘Hoe verzamel je data?’