Hoe verzamel je agrarische data? En welke data verzamelen wij?

Tegenwoordig is de rol van data cruciaal bij het bereiken van je doelgroep. Maar het verzamelen van actuele agrarische gegevens t.b.v. sales- en agrimarketing activiteiten is nog niet zo makkelijk. Daarom in dit artikel de vraag: Hoe verzamel je data?

Persoonlijk contact is de key to success
Er zijn tal van mogelijkheden om agrarische data en gegevens (bv. agrarische adressen en marktinformatie) te verzamelen van bedrijven. Zo kun je online gegevens verzamelen via e-mail, social media en zoekmachines. Wegens privacy perikelen van platforms als Facebook wordt de gebruiker echter steeds argwanender om gegevens af te staan.

Hoe verzamelt AgriDirect data?
Een andere manier om relevante informatie van bedrijven in de agrarische sector te verzamelen is telefonisch: een tijdloos kanaal en allesbehalve achterhaald. Persoonlijk contact is hierbij de key to success. Door in gesprek te gaan met agrariërs en ‘de taal van de boer’ te spreken. Echter, ook hier zitten regels aan gebonden. Je moet volgens de Telecommunicatiewet vooraf toestemming hebben om prospects te benaderen.

Zo benaderen we al meer dan 25 jaar agrarische bedrijven telefonisch in ons eigen callcenter (met vooraf toestemming) om gegevens en marktinformatie op te vragen. In totaal bevat de agrarische database van AgriDirect inmiddels gegevens van 300.000 unieke profielen van agrarische bedrijven uit verschillende landen in Europa, waarvan 53.000 unieke bedrijven in Nederland.

Jaarlijkse update: actualiteit is cruciaal
Hoeveel gegevens je ook hebt verzameld, als ze achterhaald zijn dan zijn ze niets meer waard. Om in contact te komen met je doelgroep en om contact te houden, moeten gegevens structureel geactualiseerd worden. Bij AgriDirect worden jaarlijks de gegevens van Nederlandse, Belgische en Duitse agrariërs per sector geactualiseerd tijdens onze telefonische updates. Door de jaarlijkse updates van ons dataplatform wordt altijd de meest complete en actuele data gegarandeerd waardoor sales en agrimarketing campagnes het meest effectief zijn.

 


Welke gegevens verzamelt AgriDirect?

 • Algemene gegevens zoals NAW+T, e-mailadres, leeftijd bedrijfshoofd
 • Opvolgsituatie
 • Teelten
 • Aantal hectare (totaal en per teelt)
 • Spuitwerkzaamheden
 • Biologische teelten
 • Veehouderij activiteiten en veebezetting
 • Mengvoerleverancier
 • Leverancier gewasbeschermingsmiddelen
 • Aantal tractoren, merken, PK en NPS tractordealer
 • Investeringsplannen in verschillende zaken zoals stallen, landbouwmachines, bewaarplaatsen, precisielandbouw
 • Gebruik van alternatieve energie (bv. zonnepanelen, biogas, windenergie)
 • Toekomstplannen
 • Huisbankier
 • Verzekeraar
 • … en nog veel meer!

Welke gegevens wil jij weten over jouw specifieke doelgroep? Neem contact op en ontdek welke gegevens er over jouw doelgroep beschikbaar zijn.Wil je weten hoe je de gegevens die zijn verzameld, concreet kunt inzetten om jouw sales en agrimarketing activiteiten een boost te geven? Lees dan ook het artikel: ‘Hoe gebruik je data om leads te genereren en marketingacties uit te voeren?’

Meer marktinformatie ontvangen?
Download hier marktrapportages per sector.