Toekomstplannen melkveehouders: Een kwart heeft geen opvolger

Een kwart van de melkveebedrijven in Nederland geeft aan geen opvolger te hebben. Meer dan de helft zegt wel een opvolger te hebben.

Dat blijkt uit resultaten van de jaarlijkse data-actualisatie van AgriDirect die in het voorjaar van 2021 heeft plaatsgevonden onder Nederlandse melkveebedrijven met een bedrijfshoofd van 55 jaar of ouder. Ruim 4.200 bedrijven hebben gegevens gedeeld over bedrijfsactiviteiten waaronder vragen over opvolging en toekomstintenties.

Meeste opvolgers binnen het bedrijf
Van de 55% die aangeeft een opvolger te hebben, is bij 32% degene reeds in het bedrijf opgenomen. 27% van de melkveebedrijven geeft aan geen opvolger te hebben. Bij zo’n 18% is de opvolgsituatie nog niet bekend.

Welke toekomstintenties hebben melkveehouders?
In hetzelfde onderzoek is gevraagd welke intenties de melkveebedrijven hebben in de nabije toekomst:

  • 14% heeft plannen het bedrijf uit te breiden.
  • 68% wil doorgaan zoals nu.
  • 4% van de melkveehouders is van plan het bedrijf af te bouwen/beëindigen.
  • 1% is voornemens te veranderen van bedrijfstak.
  • 0,5% wil het bedrijf te verplaatsen.


Meer marktinformatie ontvangen over melkveehouders?
Download hier marktrapportages per sector.