Boeren en tuinders die willen afbouwen of stoppen, kiezen vaker voor VVD, BVNL en NSC

Uitslag agrarische verkiezingspeiling

Uit een tweede verkiezingspeiling onder boeren en tuinders, uitgevoerd door AgriDirect tussen 25 oktober en 29 oktober, blijkt dat er weinig verschuivingen zijn t.o.v. de eerste peiling (tussen 27 september en 1 oktober). BBB blijft stijf bovenaan staan met 65% van de stemmen. De overige partijen blijven dicht bij elkaar. Waar in de eerste peiling de SGP nog als tweede partij uit de bus kwam is dat nu de VVD met 7%, gevolgd door SGP met 6% en CDA met 5%. NSC scoort 4% en BVNL (in voorgaande peiling niet meegenomen) kan op dit moment rekenen op 3% van de stemmen. De PVV blijft evenals in voorgaande peiling op 2% steken.

Verkiezingspeiling BBB

Als we naar de omvang van de bedrijven kijken, valt op dat binnen de groep kiezers van BBB de agrariërs met een gemiddelde bedrijfsomvang bovenmatig vertegenwoordigd zijn. Daarentegen zijn binnen de VVD- en SGP-kiezers vooral de grotere bedrijven bovenmatig vertegenwoordigd. Wat betreft de kiezers van NSC geven met name de boeren en tuinders met een kleinere bedrijfsomvang de voorkeur.

Verkiezingspeilingen agrarische bedrijven

De boeren en tuinders onder de 60 jaar stemmen relatief vaker op BBB en SGP. Daarentegen zijn de boeren en tuinders van 60 jaar of ouder naar verhouding goed vertegenwoordigd bij CDA en NSC.

Verkiezingspeiling per leeftijd

Kijkend naar de toekomstintenties van de boeren en tuinders valt op dat de BBB met name kan rekenen op stemmen van agrariërs die het bedrijf willen uitbreiden ofwel laten opvolgen. Van de stoppers/afbouwers stemt ‘slechts ’ op BBB. Naar verhouding stemmen de stoppers/afbouwers vaker VVD (12%), BVNL (12%) en NSC (9%).

Verkiezingspeiling 2023

Tenslotte is het peilingsresultaat afgezet tegen de opvolgsituatie welke AgriDirect vastlegt indien het bedrijfshoofd 50 jaar of ouder is. Van de boeren en tuinders die een opvolger hebben, stemt 70% BBB. De agrariërs die (nog) geen opvolger hebben kiezen naar verhouding vaker voor VVD en NSC.

Verkiezingspeiling land- en tuinbouw

Bron: AgriDirect verkiezingspeiling

Verklaring betreffende de Gegevensverzameling:

Deze verkiezingspeiling is uitgevoerd tussen 25 oktober en 29 oktober en heeft reacties ontvangen van 1.065 agrariërs. De peiling is verspreid via e-mail naar meer dan 15.000 agrariërs. Deze peiling wordt driemaal gehouden in de aanloop naar de verkiezingen om politieke verschuivingen te volgen.

AgriDirect hanteert een gecontroleerde verspreiding waarbij één contactpersoon per agrarisch bedrijf, doorgaans het bedrijfshoofd, wordt betrokken. Deze methodologie waarborgt nauwkeurige en gerichte communicatie met elk bedrijf.

Onderbouwing onderzoek, inclusief tabellen en grafieken
Voor toelichting en vragen over de onderbouwing, tabellen en grafieken van dit onderzoek kunt u contact opnemen met Luke Hekers van AgriDirect.

Bel: +31475492549
Mail: luke.hekers@agridirect.nl

Download hier meer relevante marktinformatie.