Welke factoren zijn doorslaggevend in het aankoopproces van boeren en tuinders?

Belangrijke financiële keuzes maken of kostbare producten aanschaffen doen boeren niet zomaar. Hier gaat vaak een zorgvuldig proces aan vooraf. AgriDirect deed onderzoek om inzichtelijk te krijgen hoe het aankoopgedrag van boeren en tuinders eruit ziet.

Bijna 600 agrariërs vulden een online vragenlijst in met vragen over o.a.:

 • het aankoopgedrag van boeren en tuinders bij producten en diensten die voor hen belangrijk zijn
 • welke beweegredenen en criteria ze hanteren om tot een keuze te komen
 • welke bronnen ze gebruiken om informatie in te winnen over deze criteria


In dit artikel staat centraal wat de doorslaggevende factoren zijn bij het doen van een grote investering, het wisselen van leverancier, of het wisselen van financiële dienstverlener.

Doorslaggevende factoren bij grote investeringen

 • Voor de meeste boeren en tuinders is kwaliteit de doorslaggevende factor in hun keuze voor een bepaald product, gevolgd door kosten en het merk.
 • Als we kijken naar de resultaten per sector dan valt op dat het merk een grotere rol speelt bij akkerbouwers. Bij rundvee-, varkens- en pluimveehouders speelt het dierenwelzijn tevens een grotere rol.
 • Voor boeren van 50 jaar of jonger is dierenwelzijn ook vaker een doorslaggevende factor (21% t.o.v. 10%). Boeren van 51 jaar of ouder geven juist vaker aan dat het merk en het milieu een doorslaggevende factor is dan hun jongere collega’s (26% t.o.v. 17%, 12% t.o.v. 6%).

Doorslaggevende factoren bij het wisselen van leverancier bedrijfsmiddelen

 • De doorslaggevende factoren voor de keuze van leverancier zijn eveneens de kwaliteit en de kosten. Daarnaast is ook de manier waarop medewerkers omgaan met de boer vaak een doorslaggevende factor, met name bij rundveehouders.
 • Hoe groter het bedrijf, des te meer hogere/betere productie een doorslaggevende rol is (van 9% tot 20%), en hoe minder nabijheid van de leverancier een rol speelt (van 31% tot 9%).
 • Voor respondenten die van plan zijn te wisselen van leverancier, zijn kosten in grotere mate een doorslaggevende factor (92%) dan voor boeren die al zijn gewisseld (68%) of dit niet van plan zijn (73%).

Doorslaggevende factoren bij het wisselen van financiële dienstverlener

 • De doorslaggevende factor voor de keuze van financiële dienstverlener zijn voor veel boeren ook hier de kosten. Op de tweede plaats staat de omgang met medewerkers van de dienstverlener, gevolgd door de kwaliteit.
 • Voor boeren jonger dan 50 jaar geldt dat kwaliteit een belangrijkere factor is dan de omgang met medewerkers (55% t.o.v. 44%).
 • Voor boeren en tuinders die van plan zijn te wisselen van financiële dienstverlener, is de omgang met medewerkers relatief vaak een doorslaggevende factor (69%) in vergelijking met boeren dit al gewisseld zijn of dit niet van plan zijn.


Benieuwd naar het hele onderzoek?
Download hier het hele rapport.

Kom in gesprek met jouw potentiële klanten
Wil je dat jouw adviseur aan tafel komt bij agrarische bedrijven binnen jouw specifieke doelgroep? Laat onze ervaren callcenter agents concrete afspraken met boeren genereren voor jouw bedrijf! Lees verder

 

Klik op de afbeeldingen voor een grotere versie