Welke kanalen en bronnen zijn het belangrijkst bij het aankoopproces van boeren en tuinders?

Belangrijke financiële keuzes maken of kostbare producten aanschaffen doen boeren niet zomaar. Hier gaat vaak een zorgvuldig proces aan vooraf. Daarom is het van belang om inzichtelijk te krijgen hoe het aankoopgedrag van boeren en tuinders eruit ziet. AgriDirect deed onderzoek onder bijna 600 agrariërs naar hun gedrag, beweegredenen en bronnen om tot een aankoop te komen.

Grote investering
Gesprekken met adviseurs, collega’s en websites van leveranciers zijn de meest genoemde informatiebronnen bij het doen van een grote investering. Hoe groter het bedrijf, hoe meer ‘de adviseur’ als informatiebron wordt genoemd (van 41% tot 62%). Tevens worden adviseurs vaker genoemd als bron door boeren en tuinders van 50 jaar of jonger dan door hun oudere collega’s (64% t.o.v. 50%).

Voor boeren en tuinders die nog geen grote investering hebben gedaan, maar wel van plan zijn een investering te gaan doen, zijn websites van leveranciers (47%) een belangrijkere informatiebron dan gesprekken met collega’s (33%).

Wisselen van leverancier bedrijfsmiddelen
Ook bij het wisselen van leverancier van bedrijfsmiddelen informeert men zich vooral door middel van gesprekken met adviseurs en collega’s. In de tuinbouw zijn gesprekken met de adviseur relatief minder vaak genoemd als informatiebron (44%). Verdere belangrijke informatiebronnen zijn vakbladen en websites van leveranciers en sectoren.

Kleine bedrijven letten meer op advertenties dan grote bedrijven: 1 op de 10 bedrijven in de kleinste SO-klasse tegenover 1 op de 20 in de grotere SO-klassen wijst advertenties aan als belangrijke informatiebron.

Wisselen financiële dienstverlener
Als we kijken naar de informatievoorziening bij het wisselen van dienstverlener dan kunnen we de volgende conclusies trekken:

 

  • Gesprekken met adviseurs, collega’s en de partner zijn ook hier de belangrijkste informatiebronnen.
  • Voor bedrijven in de laagste SO-klasse zijn gesprekken met adviseurs minder belangrijke bronnen dan voor de grotere klassen (46% t.o.v. 61-67%). Hoe groter het bedrijf, des te minder gesprekken met kinderen genoemd zijn (van 15% tot 9%).
  • Gesprekken met kinderen zijn voor boeren van 51 jaar of ouder belangrijker dan jongere boeren (14% t.o.v. 1%).
  • Gesprekken met adviseurs zijn voor boeren die gewisseld hebben een minder belangrijke informatiebron geweest dan voor boeren die (nog) niet zijn gewisseld (47% t.o.v. 64-69%)

 

Benieuwd naar het hele onderzoek?
Download hier het hele rapport.

Jouw adviseur in gesprek met jouw doelgroep?
Wil je dat jouw adviseur aan tafel komt bij agrarische bedrijven binnen jouw specifieke doelgroep? Laat onze ervaren callcenter agents concrete afspraken met boeren genereren voor jouw bedrijf! Lees verder

 

Klik op de afbeeldingen voor een grotere versie